Spesialenheten for politisaker tok ut tiltalen mot lensmannen i fjor høst. Grunnlaget var at lensmannen hadde hatt seksuell omgang med en kvinne, i forbindelse med at han var hjemmebesøk som lensmann.

Kvinnen hadde rusbakgrunn, og lensmannen var hos kvinnen for å hjelpe henne med å skrive et tilsvar til varselet hun hadde fått om at førerkortet ville bli inndratt.

Lensmannen forklarte at den seksuelle omgangen skjedde etter initiativ fra kvinnen, som han hadde kjent gjennom flere år. Initiativet skal ha kommet i det han gikk ut i gangen for å kle på seg etter endt besøk. Kvinnen forklarte imidlertid at hun ikke ønsket seksuell omgang med tiltalte, men at hun følte seg presset av situasjonen som oppsto.

I embetets medfør

Tingretten konkluderte med at den seksuelle omgangen ikke innebar misbruk av stilling, men lagmannsretten er, mot én lekdommers stemme, uenig:

«Det var fordi han var lensmann, at han kom hjem til fornærmede, og hun var avhengig av ham for hjelp til å forsøke å beholde føreretten. Etter flertallets vurdering var det utilbørlig av ham i denne situasjonen å ha seksuell omgang med henne.

Videre har flertallet kommet til at tiltalte handlet forsettlig med hensyn til at den seksuelle omgangen ble oppnådd ved misbruk av stillingen hans. Han var klar over at det var som lensmann han kom hjem til fornærmede, og at hun trengte hans hjelp i den vanskelige situasjonen hun var kommet opp i. Det er også et moment at det er relativt stor aldersforskjell mellom dem. (...) Det er riktig som påpekt av mindretallet, at de forut for hendelsen hadde hyggelig SMS-kommunikasjon med bildetegn som inneholdt hjerter, men etter flertallets vurdering hadde dette sammenheng med hjelpen tiltalte tilbød fornærmede.»

Signerte nark-erklæring

Lensmannen er også domfelt for å ha gitt uriktig erklæring, i forbindelse med at han bekreftet den samme kvinnens urinprøver. Lensmannen signerte på at prøvene var negative på alle typer av narkotiske stoffer, men visste ikke om dette stemte.

Bekreftelsen ble brukt i forbindelse med hennes forsøk på å få tilbake førerkortet. For dette forholdet erkjente lensmannen straffskyld i tingretten.

I tillegg til straffen på åtte måneders fengsel, dømmes mannen til å betale 60.000 kroner i oppreisning til kvinnen.

– Dette var en gedigen skuffelse for min klient. Han hadde regnet med at flertallet ville frifinne ham, slik tingretten gjorde, men slik ble det ikke, sier mannens forsvarer, Benedict de Vibe.