I dag er vi stolte av å kunngjøre at Stiftelsen Lovdata har tatt initiativ til å inngå et formelt samarbeid med Rett24. Dette ser vi både som en anerkjennelse av Rett24s ambisjon om å holde et faglig relevant nivå, og som en bekreftelse på at det som leveres, har et lesermarked blant norske jurister.

Når vi går inn i dette samarbeidet, har det vært avgjørende for Rett24 at Lovdata er en uavhengig stiftelse. Lovdata har - i likhet med Rett24 - ingen økonomiske bindinger til noen bransjeaktører, ut over det som naturlig følger av ordinære kundeforhold.

Uavhengig

For oss er uavhengighet fra bransjen en grunnstein. Det står ingen investorer bak Rett24 AS, ut over en raus engangssum på 150.000 kroner gitt av stiftelsen Fritt Ord.

Rett24 AS skal klare å finansiere seg selv med juristmarkedets beste annonseprodukter - eller dø en naturlig startup-død.

Samarbeidet med Lovdata innebærer at du fremover vil finne utvalgte saker fra Rett24 på forsiden av Lovdatas proff-versjon.

Vår kjernevirksomhet

Rett24 ble lansert av meg selv og utviklingsansvarlig Runar Myklebust den første november i høst. Siden da har mer enn 33.000 unike brukere generert 120.000 sidevisninger.

Inn i 2018 er ambisjonen å vokse videre. Det tenker vi gjøre ved å være først ute med innhold som er relevant for alle norske jurister, formidlet på en så kjapp og effektiv måte at du kan få med deg det vesentligste i en sak på to minutter.

Vi kommer til å fortsette med å dekke hva - og hvem - som rører seg i bransjene der jurister er sysselsatt. Vi vil fortsette å følge med på hva som skjer i det løpende lovgivningsarbeidet - fra høringsrunde til stortingsbehandling. 

Og vi vil fortsette kjernevirksomheten - som er å ligge tett på alle avgjørelser som kommer fra de viktigste domstolene i og utenfor Norges grenser.

Rett24 har ambisjon om å gi et lite, men forhåpentlig vesentlig, bidrag til en mer rettspolitisk opplyst samfunnsdebatt. Vi vil derfor fortsette våre forsøk på å sette dagsorden i det øvrige nyhetsbildet, og er tilfreds med at vi siden oppstart er blitt sitert og referert en rekke ganger i de tradisjonelle mediehusene.

Redusert i julen

Siden du har lest denne teksten helt ned hit, er du mest sannsynlig det vi vil kalle en kjerneleser. Selv om Rett24 kommer til å redusere produksjonen i juleferien, håper jeg derfor du blir med oss inn i 2018. Lik oss på Facebook, Twitter og LinkedIn, følg nyhetsbrevet vårt, eller bare sving innom rett24.no i ny og ne.

Og send en klage til meg når vi gjør en dårlig jobb. Det gjør oss bedre ved neste korsvei.

God jul & godt nytt år,

Kjetil Kolsrud