Høringsnotatet fra Finanstilsynet er utarbeidet på oppdrag fra Finansdepartementet, og sist uke gikk høringsfristen ut. Der fremkommer det at en rekke aktører har vesentlige innvendinger.

Regelrådet mener saken er for dårlig utredet, og skriver at forslagene kan ha stor innvirkning på markedet. «Regelrådet savner en grundigere gjennomgang av konsekvensene tiltakene vil ha for næringslivet og mener tiltakene er så inngripende at det bør gjennomføres en grundigere kost/nytte-analyse», heter det i deres uttalelse.

NHO kritiserer det samme, og peker dessuten på forslagets premiss om at tilleggsfordeler vil kunne medføre opptak av "flere, større og dyrere lån enn nødvendig. Etter NHOs vurdering fremstår dette om «enn ikke spekulativt, så i alle fall en udokumentert teori».

Konkurransetilsynet mener forslaget vil få negative konsekvenser for konkurransen i kredittmarkedet, og etterlyser en grundigere vurdering av alternative tiltak, mens VISA Europe mener forslagene er i EØS-stridige.

Alle høringsuttalelsene finner du her.