Fra 1. mai blir tre Buskerud-domstoler slått sammen til én. De tre er Drammen tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett og Hallingdal tingrett. Torsdag behandlet Innstillingsrådet for dommere en ledige stillinger til den nye domstolen, og valget falt på Norunn Løkken Sundet, som siden 2017 har vært partner i Lund & Co i Oslo.

Hun har fra tidligere tilbragt det meste av karrieren som utreder i Høyesterett, avbrutt av blant annet en konstitusjon som dommer i nettopp Drammen.

Samtidig som innstillingsrådet behandlet dommersøknadene, gikk søknadsfristen ut på lederjobben i den nye domstolen. Den viser at det blir konkurranse mellom to av de nåværende tre sorenskriverne i kretsen. Det er sorenskriver i Kongsberg og Eiker tingrett, Liv Synnøve Taraldsrud, og sorenskriver i Drammen, Kristin Kjelland-Mørdre.

Fire nye i Vestfold

I Vestfold tingrett skal det ikke ansettes noen ny domstolleder, ettersom domstolen allerede er resultat av en lokalt initiert sammenslåing. Derimot skal det ansettes hele fire nye dommere, og på topp til disse embetene har innstillingsrådet innstilt:

  1. Statsadvokat Mari Gjersøe
  2. Senioradvokat i Wikborg Reins prosedyreteam Kristin Wiese Bromander
  3. Konstituert tingrettsdommer Roger Edvard Rosvoll
  4. Konstituert tingrettsdommer Heidi Gutterud Neumann

Rett24 retter: I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at det var innstilt til to ledige embeter i Buskerud. Dette var feil, vi hadde rett og slett lest feil, det var kun ett ledig embete ved domstolen. Rett24 beklager.