– Dette tjener vi ikke mye på, for å si det sånn. Dette er mer fordi vi synes det er utrolig viktig, sier Caroline Lund.

Nylig vant firmaet hennes en rammeavtale med staten om å stille med advokathjelp til bistandsprosjekter i blant annet Liberia, Tanzania, Bhutan og Mosambik. Bakgrunnen er at mange u-land er rike på naturressurser, men fattige på reguleringer. Dermed blir ofte lite av verdiene igjen i det landet naturressursene hentes ut fra.

Hjemfallsretten

Kontrasten til hvordan Norge har regulert våre egne naturresurser, er voldsom. Hjemfallsrett på vannkraft og 78 prosent skatt på oljen har sikret at stat- og kommuner flommer av inntekter fra investeringer gjort av utenlandske selskaper. Men i u-land har historien ofte vært at et knippe tjenestemenn sitter igjen med en formue, mens det utenlandske selskapet tar resten med hjem – ofte uten å legge igjen skatt i det hele tatt.

– Det var kanskje ikke så hard konkurranse om det anbudet der? 

– Joda! Det er mange som ønsker å være med på dette. Det er veldig givende å jobbe med et slikt prosjekt. Man jobber ikke med å dele ute penger, men med å lage gode lover og forskrifter sier Lund. 

Anbudet som ble utlyst går altså ut på å yte bistand til NVE, NORAD og Utenriksdepartementet når Norge skal hjelpe andre land med å lage energilovgivning som sikrer dem selvberging.

– I mange u-land med mye ressurser har utenlandske aktører etterlatt seg land i store problemer, og helt uten skatteinntekter. Jeg mener det er en viss lærdom å trekke her også for debatten om norsk vindkraft. Vi må ha reguleringer som gjør at vindparkene etterlater seg verdier i lokalsamfunnet, ellers vil kommunene ha få incitamenter til å vedta reguleringsplaner for slike anlegg.

Én til to mill i i året

Caroline Lund har lang erfaring med norsk energirett, og ble i 2003 oppnevnt som medlem av Hjemfallsutvalget. Utvalget skulle blant annet utrede behovet for endringer i det daværende hjemfallsregimet, blant annet som følge av EØS-samarbeidet.

– Befolkningen i Norge nyter godt av de ordninger våre fremsynte politikere etablerte for mer enn 100 år siden. Det gjelder ikke minst de lovbestemte rettighetene for de berørte lokalsamfunn og ordninger for benefit-sharing som det norske regelverket på vannkraftsektoren er tuftet på. sier Lund.

Av anbudsdokumentene fremgår det at NVE, som utlyste anbudet på vegne av en rekke samarbeidende aktører, anslår omfanget på innkjøp under rammeavtalen 
til å bli i størrelsesorden én til to millioner kroner i året. Tildelingskriteriene var 20 prosent pris og 80 prosent kvalitet.