Regjeringen har lagt fram forslag om å redusere antall rettskretser fra 60 til 23 for tingrettene og fra 34 til 19 for jordskifterettene. Men Senterpartiet og Høyre var i Stortingets muntlige spørretime onsdag rykende uenige om hvilke følger dette vil få.

Ifølge Sp innebærer reformen at 400–500 arbeidsplasser på sikt står i fare, og at folks tilgang til rettsstaten vil bli dårligere.

– Vi kan lure på om Høyre og også statsråden mener at sorenskrivere, dommere og advokater rundt om i hele landet driver med desinformasjon når de forteller om konsekvensene av sentralisering og klart sier at domstoler faktisk kommer til å bli nedlagt? spurte Sps justispolitiker Jenny Klinge.

Justisminister Monica Mæland (H) mener Sp bommer fullstendig.

– Vi foreslår en endring som ikke medfører at noen domstoler legges ned. Vi foreslår ikke at noen mister jobben. Tvert imot foreslår vi en historisk økning av ansatte i domstolene i neste års budsjett, sa hun.

Mæland understreket at saker fra domstoler med lang saksbehandlingstid nå kan flyttes til domstoler med ledig kapasitet i distriktene.

– Vi foreslår mer aktivitet i de minste domstolene, ikke mindre aktivitet. Det betyr økt rettssikkerhet, og vi får ned saksbehandlingstiden, sa statsråden.

(©NTB)