Det er klart etter at søknadsfristen gikk ut mandag. Romerike og Glåmdal tingrett har rettssteder på Lillestrøm, Eidsvoll og Kongsvinger, men de to embetene som nå har vært utlyst skal ikke ha kontorsted i Lillestrøm. Samlet har tingretten i dag 27 dømmende årsverk.

I alt 14 søkere har meldt seg. Av de ni som ikke er unntatt offentlighet, er fem advokater. Søkere som ber om – og får innvilget – unntak fra offentlighet, er i de fleste tilfeller privatpraktiserende advokater. I dette tilfellet har fem søkere fått unntak fra den offentlige søkerlisten.

Søkerlisten ser da slik ut:

 1. Karoline Margrethe Paulsen-Lindkjølen, advokat i Finansklagenemnda
 2. Elisabeth Skjelle Aasdal, Fylkesnemndleder
 3. Martin Sigurd Johnsen, advokat i Strandenæs
 4. Ellen Malmberg, politiadvokat
 5. Kari Bjella Unneberg, konstituert tingrettsdommer
 6. Sølve Robstad, advokat i Crawford & Co
 7. Aksel Sørby, seniorrådgier i Justis- og beredskapsdepartementet
 8. Erling Espolin Johnson, advokat i NHO Service og Handel
 9. Tatjana Paulsen, advokat i Avinor
 10. Mann, unntatt offentlighet
 11. Mann, unntatt offentlighet
 12. Mann, unntatt offentlighet
 13. Mann, unntatt offentlighet
 14. Kvinne, unntatt offentlighet