Søknadsfristen på de ledige embetene i Oslo byfogdembete og Frostating lagmannsrett gikk ut mandag. Byfogden i Oslo ledes av sorenskriver Inga Merethe Vik, og har i tillegg 12 dommere, tre dommerfullmektiger, direktør og ca 40 saksbehandlere. Mer enn halvparten av søkerne til Oslo har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Frostating lagmannsrett i Trondheim ledes av førstelagmann Sven-Jørgen Lindsetmo, og har i tillegg to lagmenn, hvorav én nå skal erstattes, 16 lagdommere, én jordskiftelagdommer, én jordskifteutreder, administrasjonssjef og 11 saksbehandlere. 

 1. Heidi Neumann (49), politiadvokat, Sør-Øst politidistrikt 
 2. Christian Eckhoff (50), seniorrådgiver, Statens strålevern 
 3. Jannicke Jonsborg Krogstad (41), advokat, SpareBank 1 Gruppen
 4. Gry Hege Ahlgren (45), advokat, Sykehuset Østfold
 5. Ali Ahmed (31), advokat, Familiens Advokat.
 6. Liv Huus-Hansen (54), nemndleder, Utlendingsnemnda 
 7. Geir-Olav Jensen (52), konstituert tingrettsdommer
 8. Kari-Grethe Stave (41), seniorrådgiver/politiins​pektør, politidirektoratet
 9. Mann
 10. Mann
 11. Kvinne
 12. Mann
 13. Mann
 14. Kvinne
 15. Kvinne
 16. Mann
 17. Kvinne

De tre søkerne til embetet som lagmann i Frostating er:

 1. Bjørn Berg (48), dr. juris, lagdommer siden 2014, tidligere tingrettsdommer og advokat.
 2. Olav Magnus Hohle (55), lagdommer siden 2016, tidligere tingrettsdommer og advokat
 3. Hilde Vibeke Enger (47), lagdommer siden 2014, tidligere advokat, statsadvokat og fylkesnemndsleder.

Se søkerlistene her