Dommen som ble kunngjort av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg torsdag, har utgangspunkt i en klage fra en italiensk jente med autisme. Hunhadde fått 24 timer spesialoppfølging i uken gjennom barnehagen, men da hun begynte på skolen, ble spesialundervisningen stoppet.

Foreldrene forsøkte uten hell å få kommunen til å gjenoppta støttetilbudet, men endte til slutt opp med å betale dette selv, fra en privat leverandør. Deretter gikk de til søksmål for å få dekket kostnadene. Søksmålet førte ikke frem.

Overfor EMD anførte jentas foreldre at den manglende støtteundervisningen krenket diskrimineringsforbudet i EMK artikkel 14, sammenholdt med retten til utdanning i tilleggsprotokollen artikkel 2. Italia anførte på sin side at kommunen ikke hadde ressurser til å opprettholde et slikt tilbud.

Den forklaringen er ikke god nok for EMD, som enstemmig konkluderer med at konvensjonen var blitt krenket. Selve dommen er kun tilgjengelig på fransk, men i det offisielle engelske sammendraget skriver domstolen:

«In conclusion, the authorities had not sought to determine the young girl’s real needs and provide support tailored to them in order to allow her to continue her primary education in conditions that would, as far as possible, be equivalent to those in which other children attended the same school, without imposing a disproportionate or undue burden on the school administration. The discrimination sustained by the young girl was all the more serious as it had taken place in the context of primary education, which formed the foundation of child education and social integration, giving children their first experience of living together in a community, and which was compulsory in most countries.»

Jenta, som har rukket å bli 16 år før EMD nå har avgjort saken, blir tilkjent 2520 euro i erstatning og 10.000 euro i oppreisning. Dommen faller snaut fem år etter at klagen ble levert til EMD, i november 2015.

Dommen på fransk finner du her, og det engelske sammendraget finner du her.