Den 60 år gamle mannen har vært fengslet i Sverige siden han landet på Arlanda i november 2019. Siden da har politiet gjennomført en omfattende etterforskning.

Flere titalls pårørende er lokalisert verden over og er blitt anmodet om å stille i retten med sine forklaringer.

Opplysninger fra Amnesty International viser at mellom 28. juli og 31. august 1988 ble et ukjent antall mennesker fraktet med gaffeltrucker for å bli hengt opp i heisekraner og lyktestolper eller bli skutt og drept.

Under disse henrettelsene mistenkes 60-åringen for å ha vært delaktig. Han er koblet til flere fengsler der fangene ble holdt før henrettelsene. Mannen er tiltalt for flere drap og grove brudd på folkeretten.

Mannen har under hele prosessen bedyret sin uskyld.

Rettssaken er ventet å pågå i flere måneder og blir en av de største sakene med internasjonal forgrening som er behandlet ved noen svensk domstol.

– Jeg er veldig spent. Det er en utrolig viktig hendelse for oss: mødre, fedre, familier og andre pårørende til personer som falt som ofre for det iranske regimet. Disse forbrytelsene har aldri før vært behandlet i noen rettssal, og jeg er veldig takknemlig for at det endelig skjer, sier Iraj Mesdaghi.

Hun satt selv som politisk fange i Iran i 1988 og er et av nøkkelvitnene under saken.

Krigen mellom Iran og Iraki ble kalt den første Golfkrigen og varte fra 1980 til 1988. Den ble startet av Iraks leder Saddam Hussein.

(©NTB)