Mannen var 25 år gammel i 2015, da han og to andre bestemte seg for å forsøke å stikke av fra politiet. Under den påfølgende biljakten sto mannen tidvis opp gjennom takluken på BMW'en, og kastet gjenstander mot den forfølgende politibilen. På ett tidspunkt tømte han også et brannslukningsapparat mot forfølgerne, uten at det ga nevneverdig resultat.

Til slutt kjørte bilen av veien, som var januarglatt. Etter å ha kollidert med et tre og en stein, spant bilen tilbake ut i veibanen. I det 25-åringen, som satt i passasjersetet foran, var i ferd med å gå ut av bilen, kom så politibilen bak og smadret inn i dem. Resultatet ble et knust bein, som senere måtte amputeres over kneet.

Spørsmålet domstolene nå har måttet ta stilling til, er hva slags erstatning mannen har krav på fra Tryg, der BMW'en var ansvarsforsikret.

Selskapet ville kappe ménerstatningen med 60 prosent, grunnet skadelidtes medvirkning. I tillegg sa Tryg nei til erstatning for tapt inntekt, med den begrunnelse at en mann med slik kriminell livsførsel neppe kan forventes noen fremtidig inntekt i det hele tatt.

Tapte i lagmannsretten

I Kristiansand tingrett vant mannen langt på vei frem. Tingretten tilkjente ham 2,5 millioner i tapt inntekt, samt én million i utgifter og ménerstatning. Sammen med tilkjente sakskostnader ble totalen rundt 4 millioner kroner. Tingretten hadde da kuttet ménerstatningen med 40 prosent.

Agder lagmannsrett så det imidlertid annerledes. Riktignok beholder de avkortingen på 40 prosent, men mannen får ikke en krone i verken tapte eller fremtidige inntekter. Det avgjørende for lagmannsretten er mannens tettpakkede rulleblad. Mannen kom kom til Norge på familiegjenforening til sin far i 2000, og har siden den gang pådratt seg mange og lange fengselsdommer. Også i årene som er gått etter at han mistet benet i 2016, er han dømt en rekke ganger, og for tiden soner han.

Lagmannsretten skrev:

«Når han i denne perioden (etter ulykken, red.anm.) har pådratt seg flere straffedommer og sittet i fengsel store deler av perioden, slik han for øvrig også gjør på tidspunktet for lagmannsrettens dom, svekker det grunnlaget for en annen og mer positiv, hypotetisk vurdering flere år fram i tid ytterligere.»

Slipper utvisning

UDI fattet opprinnelig vedtak om at mannen skulle utvises fra Norge, men under henvising til sitt amputerte ben fikk han, under dissens, omgjort dette vedtaket i Utlendingsnemnda. Hans far, som han altså kom til landet for å bli gjenforent med, er forøvrig allerede utvist. Grunnlaget for det er en domfellelse for vold mot familien.

Konklusjonen i Agder lagmannsrett ble at mannen får null i erstatning for tapt inntekt, én million i ménerstatning og utgifter, samt en regning for sakskostnader. Denne avgjørelsen anket mannen til Høyesterett, men sist uke besluttet Høyesteretts ankeutvalg at saken ikke slipper inn til behandling.

– Av hensyn til taushetsplikten kan jeg ikke kommentere saken, sier Johan F. Gjesdahl fra Wigemyr, som har representert mannen.

Politiets påkjørsel ble forøvrig etterforsket av Spesialenheten, som henla saken på bevisets stilling. Tjenestemannen forklarte selv at han ikke klarte å stoppe i tide. Det er på det rene at veien var glatt, og ifølge lagmannsretten kan det ikke legges til grunn at at sammenstøtet skyldtes klanderverdige forhold hos føreren av politibilen.