I 2019 holdt regjeringen høring på et lovforslag om å avvikle pelsdyrnæringen. I den anledning sendte en veterinær ansatt i Mattilsynet inn sin egen, private høringsuttalelse. Uttalelsen ble sendt inn i hennes eget navn, men med tittel og arbeidssted oppgitt.

I høringssvaret skrev veterinæren blant annet at «et liv i bur er uforenlig med god velferd». Hun sammenlignet også pelsdyrholdet med hvordan vi forventer at hunder skal behandles, og skrev:

«De fleste forstår at en fuglehund som må sitte hele sitt liv i bur ikke vil ha det godt, selv om den slipper å lete etter mat.

Det er vel heller ikke uten grunn at det sitter mennesker i Nord-Korea i bur som straff.»

Skapte rabalder

Høringsuttalelsen medførte et avisoppslag i Nationen, hvoretter arbeidsgiveren reagerte kraftig. To uker etter avisartikkelen ble veterinæren tildelt en skriftlig advarsel, der det blant annet sto:

«Arbeidsgiver forventer at du i framtiden ikke kommer med ytringer/uttalelser vedrørende pelsdyrnæringen eller andre dyrevernområder som kan knyttes til Mattilsynets legitime interesser».

I tillegg besluttet arbeidsgiveren å begrense kvinnens arbeidsoppgaver, og begrunnet dette med manglende tillit fra pelsdyrnæringen.

Det ble også opplyst at «nye hendelser hvor (kvinnens) adferd medfører svekkelse av Mattilsynets troverdighet vil gjøre det aktuelt å vurdere strengere tjenesterettslige reaksjoner i henhold til statsansattelovens bestemmelser». Hun fikk også beskjed om at hun heretter skulle involverer lederen «den minste sak, selv å trykke "liker" på et innlegg».

Gjorde retrett

Etter at Sivilombud Hanne Harlem besluttet å se nærmere på saken, valgte Mattilsynet å trekke advarselen tilbake. I en uttalelse Sivilombudet publiserte tirsdag, velger ombudet likevel å gjøre en rettslig vurdering av Mattilsynets forvaltning av sine ansattes ytringsfrihet.

Konklusjonen er knusende:

«Sivilombudet har kommet til at klagers ytringer var å anse som private ytringer som er vernet av ytringsfriheten. Arbeidsgiver hadde derfor ikke adgang til å gi henne en skriftlig advarsel. Anmodningen om å få lese igjennom klagers tekster før publikasjon og kravet om hvordan klager skulle sikre at ytringen fremsto som privat, var i strid med forbudet mot forhåndssensur i Grunnloven § 100 fjerde ledd. Det er verken hevdet eller dokumentert at ytringene påvirket arbeidstakers arbeidsutførsel, eller rent faktisk påvirket virksomhetens mulighet til å gjennomføre tilsyn. Arbeidsgiver hadde derfor ikke adgang til å endre arbeidsoppgavene hennes.»

Ombudet skriver videre at ansatte alltid vil kunne opplyse om egen utdanning i en offentlig ytring, og normalt også arbeidssted og tittel, når det samtidig klart fremgår at ytringen er fremsatt av den ansatte på egne vegne.

Jon Wessel-Aas.jpeg
Advokat Jon Wessel-Aas.

Ombudet understreker også at dersom en ansatt skal fratas oppgaver etter en offentlig ytring, må det kunne vises til at arbeidsutførselen, rent faktisk, er påvirket av meningene som fremgår av den offentlige ytringen.

Veterinæren har i klagen til ombudsmannen vært representert av advokat Jon Wessel-Aas.

– Denne saken er viktig, fordi den bekrefter at offentlig ansatte fagpersoner har rett til på egne vegne å ytre seg offentlig om sitt faglige syn også i spørsmål som hører under den etaten de jobber i. Så lenge det fremgår at de ikke ytrer seg på vegne av etaten, kan de i slike sammenhenger også opplyse om sin profesjonelle kompetanse og sinn stilling. Hadde det vært annerledes, ville samfunnet ha tapt viktige, faglige stemmer – og debatten ville risikere å bli politisk styrt, sier Wessel-Aas.

Ble vedtatt

Lovforslaget endte forøvrig med at Stortinget vedtok å forby pelsdyroppdrett fra 2025. Kun Senterpartiets stortingsrepresentanter stemte mot. Sp's Geir Pollestad anklaget i den forbindelse, ifølge NRK, den borgerlige regjeringen for å ha «dengt løs på 200 familier med slegge. Ganske ufølsomt».

Venstre-leder Guri Melby, som var primus motor for loven, feiret på sin side det hun mente var en gledens dag for dyrene.

– De siste 20 årene har tunge fagmiljøer vært klare på at pelsdyrholdet vi i dag har på norske pelsdyrfarmer, ikke er forenlig med god dyrevelferd, uttalte Melby til NRK sommeren 2019.

Hele uttalelsen fra Sivilombudet finner du her