Den 52 år gamle mannen, som var tiltalt for seks tilfeller av sovevoldtekt til samleie, tre tilfeller av sovevoldtekt til seksuell omgang og ett tilfelle av seksuell omgang med barn under 16 år. Han var i mange år sentral i det såkalte Natt&Dag-miljøet i Oslo, og angivelig ansett som en døråpner i kulturlivet i byen.

Saken, der en lange rekken kvinner har stått frem med anklager om seksuelle overgrep særlig knyttet til russituasjoner på nachspiel, har i flere år fått bred omtale i media. I tingretten ble han funnet skyldig på alle punkter og dømt til fengsel i tretten og et halvt år. Da Borgarting lagmannsrett avsa dom fredag, endret dette seg kraftig.

Mannen har hele tiden nektet straffskyld, og fremholdt at all seksuell omgang skjedde i våken og frivillig tilstand. Tre meddommere, to kvinner og en mann, altså det som normalt ville vært omtalt som et frifinnende mindretall, kommer til at det for åtte av de ni tiltalepunktene ikke er ført tilstrekkelig bevis for domfellelse. På to av tiltalepunktene stemmer alle fire meddommerne for frifinnelse, mens på tre tiltaltepunkter er dommen enstemmig.

En meddommer ble syk

Lagmannsretten var for anledningen satt med kun seks dommere, ettersom en av de fem meddommerne ble syk under forhandlingene. Dette påvirker ikke lovens krav om at det kreves fem stemmer for domfellelse. Dette er ordningen som erstattet juryordningen for noen år tilbake.

Mannen blir likevel, i flere tilfeller under dissens, dømt til å betale oppreisningserstatning til fem av de fornærmede. Mens det i skyldspørsmålet gjelder krav om kvalifisert flertall for domfellelse, er det tilstrekkelig med ordinært flertall for oppreisning og erstatning.

Ettersom det i dette tilfellet var kun seks dommere, ender flere av de sivilrettslige kravene med stemmelikhet, tre mot tre stemmer. Tvisteloven regulerer denne uvanlige situasjonen med at rettens leders stemme avgjør.

– Vi er fornøyd med dette resultatet, og klienten er lettet. Basert på hvordan bevisførselen forløp, så var vi trygge på at dette ville bli resultatet – selv om vi forventet frifinnelse også på det eldste forholdet, sier mannens forsvarer Victoria Holmen til NTB.

– Dommen illustrerer hvor vanskelig det er for en fornærmet å få rettsvern etter denne typen overgrep, sier bistandsadvokat Anne-Kristine Bohinen til NRK.