I 2014 kjøpte Facebook meldingstjenesten Whatsapp for 19 milliarder dollar. Tjenesten skal i dag visstnok ha to milliarder brukere, og være den mest brukte meldingsplattformen i mer enn 100 land.

Nylig søkte selskapet om norsk varemerkeregistrering av logoen på appen, men Patentstyret lot seg ikke imponere av de svimlende brukertallene. Logoen har ikke de egenskapene som trengs for å oppnå rettsvern etter norske regler, ble konklusjonen. WhatsApp klaget vedtaket videre til Klagenemnda for industrielle rettigheter, Kfir, og anførte at logoen, en grønn snakkeboble med telefonrør inni, har «blikkfangeffekt og et klart kjennetegnsmessig preg». WhatsApp pekte også på at logoen har fått godkjent registrering i EU.

Kfir er imidlertid kommet til samme resultat som Patentstyret, og skal det bli noen registrering på Whatsapp, må de dermed eventuelt prøve lykken i de ordinære domstolene. Nemnda skriver:

«Klagenemnda finner dermed at det ikke er noe ved merket som gjennomsnittsforbrukeren vil kunne feste seg ved som en indikasjon på kommersiell opprinnelse. Verken telefonsymbolet, snakkeboblen eller merkets fargebruk, utgjør noen iøynefallende elementer i merket hver for seg, eller samlet. Klagenemnda kan dermed ikke se at merkets innslag av et telefonrør mot en grønn bakgrunn, omringet av en snakkeboble, tilfører merket det minimum av særpreg som kreves for at merket skal kunne registreres.»

Heller ikke bruken av merket er nok til å få vern, slår nemnda fast, og peker på at gjennomsnittsforbrukeren etter deres oppfatning ikke vil oppfatte logoen som et særlig kjennetegn uten at det står i tilknytning til ordet «WhatsApp»:

«Selv om dokumentasjonen viser at klager er en stor aktør innen telekommunikasjon, og da særlig internasjonalt, er dokumentasjonen lite egnet til å vise at den norske gjennomsnittsforbrukeren har blitt eksponert for figurmerket uten tilknytning til tekstelemenet WhatsApp.»

WhatsApps prosessfullmektig, Frode Andre Moen i Zacco, opplyser at hans klient ikke ønsker å kommentere saken, ettersom den er verserende.

– Vil saken bli bragt inn for domstolene? 

– Vi har ennå ikke tatt stilling til det spørsmålet. Det vil bli vurdert på vår side, sier Moen.

WhatsApp har langt på vei samme funksjon som Facebook-appen Messenger, som har betydelig større utbredelse i Norge. WhatsApp virker dessuten å være å vikende front. Ifølge Ipsos tracker for sosiale medier, var det i fjor vår 12 prosent i Norge som brukte WhatsApp ukentlig, mens 47 prosent brukte Messenger daglig. Da samme undersøkelse ble gjentatt i år, var tallet for WhatsApp falt til 9 prosent ukentlig, mens Messenger var steget til 49 prosent daglig.

Avgjørelsen fra Kfir finner du her