I begynnelsen av juni kom høyesterettsdommen om VGs bruk av advokatfirmaet Rogstads profilbilder i artikkelserien om firmaet. Konklusjonen var at VG hadde rett til å bruke bildene, men ikke uten å betale vederlag.

Men hva skal et slikt vederlag være? Det sier Høyesterett ingenting om. Og det har de aldri gjort før heller. Det finnes rett og slett ingen rettspraksis på hva nivået på en slik tvangslisens etter åndsverkloven § 36 andre ledd skal være. I hvert fall ikke i en situasjon som dette, sier professor ved UiO, Olav Torvund.

Den aktuelle bestemmelsen er en særbestemmelse for medias rett til å bruke andres bilder uten å innhente tillatelse først. Under forhandlingene i Høyesterett lanserte VG 415 kroner per bilde som et anslag, men dette er Rogstads prosessfullmektig helt uenig i.

– Det skal jo betales en ordentlig pris. Meningen med vederlagsordningen etter § 36 er at mediet skal slippe å klarere billedbruken der det er tidsnød. Akkurat det elementet har Høyesterett nå utvidet veldig, men det er ikke slik at det er kun er snakk om symbolske vederlag. Her må vi se hva markedet ville betalt, sier professor Andreas Galtung ved Høgskolen Innlandet, som representerte Rogstad i Høyesterett.

Fikk selv krav på 6000

Han sier at da Rogstad en gang selv benyttet et pressebilde av en av sine egne advokater på Facebook uten å spørre, fikk de et krav fra NTB på 6000 kroner.

– Det var jo ikke hemmelig hva slags erstatningsbeløp vi fremmet tidligere i saken. Det er snakk om profesjonelle bilder. Det media selv krever er nesten 3000 kroner, og det dobbelte der man har brukt uten tillatelse. Her er det snakk om 18 bilder, med totalt 182 gjengivelser. I tillegg kommer at dette at de ligger på nett og er tilgjengelig for evig tid, sier Galtung.

Skulle Rogstad få gehør for et slikt beløp, vil totalen krabbe over en million kroner.

Da saken var oppe i lagmannsretten, la Rogstad ned påstand om 1,5 millioner kroner i erstatning og 360.000 kroner i oppreisning. I stedet ble Rogstad dømt til å dekke rundt 750.000 i sakskostnader for to instanser. Denne dommen ble altså opphevet av Høyesterett. Utfallet av vederlagsdiskusjonen kan dermed også få betydning for sakskostnadsfordelingen.

– Vi har mottatt dommen som innebærer at ingen av partene har vunnet frem fullt ut. Vi vil gjennomgå dommen med vår advokat, Andreas Galtung, og i samråd med ham ta stilling til hva som skal skje videre, sier styreleder Olav Braaten i Rogstad.

Anslag på markedspris

VGs prosessfullmektig, Halvard Helle fra Schjødt, konstaterer at det ikke finnes rettspraksis rundt utmålingen etter § 36 andre ledd.

– Men VG har anslått markedspris til å ligge på 415 kroner per bilde, noe som tilsvarer medienes innkjøpspris for slike portrettbilder i billedbyråene, sier Helle.

Professor Olav Torvund viser til to relativt ferske tingrettsavgjørelse der profesjonelle fotografer er tilkjent 6000 kroner for rene opphavsrettskrenkelser, men mener situasjonene ikke er sammenlignbare.

– Høyesterett har konkludert med at VGs billedbruk ikke var ulovlig. Etter § 36 var det ikke nødvendig å innhente samtykke til bruk av bildene, men de skulle ha betalt vederlag. Ved slik lovlig bruk av bildene kan det ikke være grunnlag for å kreve dobbelt vederlag etter åndsverkloven § 81 annet ledd. Frilanssatsen sier at det er sats for engangsbruk. Når bildene ifølge Rogstads anførsel er brukt 182 ganger, er det vanskelig å se at det kan være rimelig vederlag å multiplisere frilanssatsen med 182. Tilsvarende må det bli feil å kreve fullt beløp for alle 18 bildene, mener Torvund.