Frankrike innførte for to uker siden tilnærmet portforbud for å stoppe koronaepidemien. Som en konsekvens av dette har Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg mer eller mindre stengt dørene.

Norges EMD-dommer kastet seg rundt da de nye reglene ble varslet, og har siden tilbragt de lovpålagte 14 karantenedagene hjemme i Voksenlia i Oslo.

– Jeg var heldig, og kom meg med på ett av de siste flyene fra Strasbourg. Jeg tenkte at det var bedre å være hjemme i Oslo, enn å sitte innelåst alene i Strasbourg i tre måneder.

Det forteller Arnfinn Bårdsen – på telefon fra hjemmekontoret. Onsdag kveld er han ferdig med karantenen.

– Uten at det spiller så stor rolle, det er jo begrenset hva man kan gjøre for tiden uansett. Jeg for min del er mentalt forberedt på at jeg ikke kommer ned igjen til Strasbourg før etter sommeren.

Stopper kunngjøringer

Fredag sendte EMD ut en melding om at all kunngjøring av dommer og beslutninger stoppes inntil videre. Vanligvis kunngjøres det rundt 20 dommer, og ofte 50-60 beslutninger, ukentlig. Ifølge meldingen vil det kun bli gjort unntak for storkammersaker og spesielt viktige hastesaker.

– Vi arbeider så godt vi kan med å opprettholde produksjonen, men gjennomfører nå kun skriftlig behandling. Det som stopper opp, er offentliggjøringen.

– Hvorfor det?

– Vi har ikke fått noen forklaring på det, men jeg antar det har noe med bemanningen å gjøre. Vi avslutter i hvert fall behandlingen av sakene på vanlig måte, bare nå med elektronisk signatur.

Venter et ras

Normalt møtes dommerne i hver seksjon hver tirsdag til muntlig rådslagning i de såkalte kammersakene. Disse rådslagningene gjøres nå skriftlig. EMDs ordning for midlertidige forføyninger, de såkalte Rule 39-sakene, går også videre som vanlig. Disse hasteavgjørelsene behandles ofte på én til to dager, og offentliggjøres ikke. Ordningen har blant annet vært brukt i forbindelse med retur av asylsøkere.

– Vi har så vidt forsøkt oss på fjernmøter, men har støtt på litt komplikasjoner av teknisk art. Vi håper vi klarer å få på plass et sikkert fjernmøtesystem, for det er enkelte saker vi ser at vi ikke kan avgjøre uten muntlig rådslagning, forteller Bårdsen.

Ettersom produksjonen langt på vei går sin gang under overflaten, vil det på ett eller annet tidspunkt komme et ras av avgjørelser, når kunngjøringene gjenopptas.   

– Situasjonen krever en voldsom omstilling av hele maskineriet, og det tar litt tid. Det er en del funksjoner som mangler, og det er et problem at veldig få har tilgang til bygget. Men jeg har fått rigget det slik at jeg har tilgang til samme skjermbilde her hjemme som jeg har på kontoret i Strasbourg, tilgang til alle dokumenter. Så for mitt vedkommende har jeg mer enn nok å gjøre.

Hardt rammet landsdel

Bårdsen forteller at landsdelen som Strasbourg ligger i er spesielt hardt rammet av epidemien, og at forholdene er dramatiske.

– Pasienter i respirator fraktes med tog og fly til andre landsdeler som foreløpig ikke er like hardt rammet. I praksis må de aller fleste holde seg innendørs hjemme.

En annen viktig begivenhet som står på programmet i EMD denne våren, er valg av ny president. Den sittende presidentens periode utløper 17. mai, og planen var egentlig at dommerne skulle velge ny president i midten av april.

– Dette skjer normalt ved at én og én dommer stemmer ved å legge en lapp i en urne. Men det lar seg naturlig nok ikke gjennomføre. Hva slags løsning det blir på dette vet vi ikke ennå, sier Bårdsen.