29. januar mottok samtlige medlemmer av Juristforbundet en spørreundersøkelse om seksuell trakassering på arbeidsplassen. Nå er resultatet klart, og undersøkelsen viser at hver femte jurist har opplevd seksuell trakassering i løpet av yrkeskarrieren.

Fire prosent forteller at de har opplevd trakassering i løpet av det siste året, noe som er vesentlig høyere enn normalt.

Stort sett kvinner

«I 2010 gjennomførte forskeren Nielsen med kollegaer en kartlegging av seksuell trakassering i norsk arbeidsliv. De benyttet et spørsmål som var likt det vi har brukt, og fant da at 1,1 prosent hadde opplevd seksuell trakassering i løpet av det siste halvåret.
Selv om undersøkelsen er noen år gammel og spørreskjemaene ikke helt like, tyder det likevel på at det forekommer mer seksuell trakassering blant Juristforbundet sine medlemmer enn i gjennomsnittet for norsk arbeidsliv», skriver analyseselskapet Evidente i rapporten.

Det er kanskje ikke så overraskende stort sett kvinnelige jurister som melder om ubehagelige opplevelser. Undersøkelsen viser videre at problemet er betydelig større i privat sektor enn i offentlig sektor.

Tenker på å si opp

17 prosent dem som er blitt rammet sier at de har sagt opp jobben sin eller tenker på å gjøre det.

På toppen av dette kommer at under halvparten av de som faktisk meldte fra om trakasseringen, opplevde at dette ble fulgt opp av

Curt A. Lier
President i Juristforbundet Curt A. Lier

arbeidsgiver. Blant de som ikke har opplevd trakassering selv, har tre av fire stor tillit til at et slikt problem ville blitt håndtert godt av arbeidsgiver. Blant dem som faktisk har opplevd trakassering, er det bare 41 prosent som har tillit til oppfølgingen.

Lager kurs

President i Juristforbundet Curt A. Lier sier til Juristkontakt at det nå innføres en egen modul om forebygging og håndtering av seksuell trakassering på kurs for forbundets tillitsvalgte.

– Vi var selvfølgelig klar over at også noen av våre medlemmer har vært utsatt for dette, men hadde ingen aning om at dette gjaldt, og fortsatt gjelder, så mange, sier Lier til bladet.

75 prosent svarte ikke

19100 medlemmer ble invitert til å gjennomføre undersøkelsen, men langt de fleste lot være å svare. Undersøkelsen bygger derfor på 4844 respondenter.

«Dette ga oss en svarprosent på 25, noe som er omtrent det samme nivået som Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) informerer oss om at de vanligvis mottar på sammenlignbare undersøkelser som de gjennomfører. Vi anser oss derfor som tilfreds med svarprosenten», skriver Evidente i rapporten.

Hvorvidt personer som faktisk har opplevd trakassering er overrepresentert blant de som tok seg tid til å besvare undersøkelsen, er ikke kjent.

«I alt statistisk materiale finnes der mulige feilkilder. Metoo-kampanjen kan ha bidratt til at flere nå klarer å sette «riktig merkelapp» på hendelser, og at flere nå rapporterer seksuell trakassering enn om vi hadde stilt medlemmene samme spørsmål for et år siden. Dette har vi ikke mulighet å kontrollere for», skriver Evidente.