– EFTA-domstolen har en helt sentral rolle i EØS-samarbeidet, og jeg er sikker på at Reiertsen med kompetansen og erfaringen sin vil tjene domstolen på en svært god måte.

Annonse

Vi søker erfarne prosedyreadvokater til rettssaksavdelingen

Det uttaler utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding fra Utenriksdepartementet. Fredag ble den norske nominasjonen formelt banket gjennom av EFTA-landene.

Reiertsen skal etter planen tiltre 1. juni, et snaut halvår senere enn hva som opprinnelig var ambisjonen, da prosessen startet i fjor. Den sittende dommeren, Per Christiansen, måtte fortsette på overtid, da det viste seg å være habilitetsproblemer i den opprinnelige innstillingskomitéen.

Christiansen har innehatt stillingen som dommer i EFTA-domstolen siden 2011.

Nominert i mars

Komitéen, som ble ledet av sorenskriver Arnfinn Agnalt, innstilte Reiertsen og Hans Petter Graver som kandidater, i uprioritert rekkefølge. Utenriksdepartementet besluttet så i mars å nominere Reiertsen til jobben.

Reiertsen er 47 år, og har vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett siden 2018. I tillegg til dommerbakgrunnen, har han bakgrunn fra Justisdepartementets lovavdeling og Universitetet i Oslo. Han har en mastergrad i EU-rett, WTO-rett og menneskerettigheter ved Europa-Institut i Saarbrücken og doktorgrad fra Det juridiske fakultet.

Leter etter hus

– Dette er en stor ære. Jeg setter voldsomt pris på den tilliten som mange har vist meg i denne prosessen, og ser frem til å starte i domstolen den første juni, sier Reiertsen til Rett24.

– Hvordan går flytteprosessen?

– Det blir å flytte i løpet av sommeren. I løpet av juli og august kommer hele familien etter, men vi har ikke funnet en bolig ennå. Skolestart er i begynnelsen av september, så vi må være på plass i god tid før det.

– Hvor mange barn har dere?

– Vi har tre, på 10, 7 og 3 år.

– Og hvordan ordner kona seg?

– Hun er i dag i Finanstilsynet, men har erfaring som advokat i Luxembourg fra tidligere, i Clifford Chance. Så hun får jobb i Luxembourg.

– Og hvordan går det med fransken?

– Jeg snakker jo OK fransk fra før. Jeg studerte i Paris i 1999-2000. Så jeg skal ganske raskt kunne komme meg opp på bruktbart nivå.