Innstillingsrådet for dommere holdt mandag sitt første møte siden sommerferien. Der behandlet de søkerne til ledige embeter i både Kristiansand, Stavanger og Asker og Bærum tingrett, i tillegg til en sammenslått sorenskriverstilling i Nordland og en rekke konstitusjoner.

Til stillingen i Asker og Bærum tingrett, som er den andre ansettelsen her i år, har rådet landet på den mangeårige Økokrim-aktoren Tarjei Istad. Istad har vært i Økokrim siden 2007, og har aktorert en rekke profilerte saker om miljøkriminalitet. Han ble utnevnt til førstestatsadvokat og leder for etterforskings- og påtaleteamet på Miljøkrimavdelingen i 2012.

Til Kristiansand tingrett har rådet innstilt Nils Kristian Sveaas på topp. Sveaas er i dag senioradvokat i Advokatfirmaet Tofte, og har bakgrunn fra blant annet NHO og Kluge.

Til to, eventuelt tre, ledige embeter i Stavanger tingrett, har rådet innstilt Monica Furustøl og Edle Endresen på de to øverste plassene. Furustøl er arbeidsrettspesialist og partner i Arntzen de Besche, og var tidligere statsadvokat i Rogaland. Endresen er tingrettsdommer ved Jæren tingrett, men har lang advokatbakgrunn fra Kluge og Ryger.

På tredje og fjerdeplass er innstilt advokatene Anne Botne og Ørnulf Staalesen.

Trondenes-sorenskriver Kirsti Ramberg er innstilt til å overta ledelsen også for Ofoten tingrett i Narvik.

Hele protokollen fra innstillingsrådets møte finner du her.