Både UiB og Skatteetaten har vært bekymret for rekrutteringen av forskere til akademiske toppstillinger innen skatterett. Ved de tre juridiske fakultetene i Norge er det kun UiO som har en professor i skatterett.

– Det er i dag svært få som driver med skatterett, gitt den betydningen skatterett har for samfunnet. Man kan være uenige om skattetrykket bør være høyt eller lavt, men de fleste er enige i at skatteretten må være rettferdig. Da trengs det akademisk skatterettslig kompetanse, sier Karl Harald Søvig, dekan ved Det juridiske fakultet ved UiB.

Uavhengig tredjepart

Søvig mener det er viktig å etablere et sterkt akademisk skatterettsmiljø.

– Vi ser at det er tung skatterettslig kompetanse hos skattemyndighetene og advokater. Disse kan ofte kan ha motstridende interesser. Man er derfor avhengig av det akademiske miljøet, som ikke har tilknytning til noen av aktørene, og som kan være en uavhengig tredjepart i skatterettslige problemstillinger, sier Søvig.

Ole Vincent Jebsen, seksjonssjef i juridisk stab i divisjon brukerdialog i Skatteetaten, mener et sterkt akademia er viktig for å opprettholde dynamikken i skatteretten.

– Det er vekselvirkninger mellom Skatteetaten, skatteadvokater og akademia. For eksempel kan Skatteetaten og advokatene være uenige, og saken ende i retten. Deretter avsies det dom, som akademia senere analyserer. Dersom akademias stemme blir redusert, forsvinner noe av dynamikken i skatteretten, sier Jebsen.

Nye stillinger opprettes

Målet med samarbeidsavtalen er i følge dekan Karl Harald Søvig å bygge opp et robust vitenskapelig skatterettsmiljø.

– UiB har begrensede ressurser, og må prioriterte hardt hvilke områder vi skal satse på. Samarbeidet med Skatteetaten gjør at vi kan bruke mer ressurser på skatterett enn det vi ellers ville hatt mulighet til, sier Søvig.

Pengene UiB og Skatteetaten nå går inn med, skal blant annet brukes til et professorat og postdoktor- og stipendiatstillinger. Videre er det et siktemål med prosjektet at studenter skal få et forskningsbasert undervisningstilbud.

– Vi ser også på muligheten for å få til et samarbeid med Norges Handelshøyskole, som har et eget senter for skatteøkonomi, sier Søvig.

UiB bestemmer

Til tross for at Skatteetaten er med å finansiere skatterettsforskningen ved UiB, presiserer seksjonssjef i Skatteetaten Ole Vincent Jebsen at forskningen er uavhengig.

– Forskningen må og skal være uavhengig, hvis ikke er den verdiløs. Skatteetaten kan komme med forslag til UiB om hva vi mener det kan være verdt å se nærmere på, som for eksempel når forretningsmodeller eller regler endrer seg. Men Skatteetaten kan ikke legge inn bestillinger det er UiB selv som velger hva de vil forske på innen skatteretten, sier Jebsen.