NRK TV og Dagsnytt hadde lørdag en reportasje om domstolenes mange utsettelser av straffesaker som følge av korona-epidemien. Der hevder leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, at domstolene «stengte tinghusene, og gikk hjem i en måned». Videre karakteriserte han mangelen på rettssaler som et «Oslo problem».

Det medfører absolutt ikke riktighet at Oslo tingrett «stengte» ned. De første ukene etter 13. mars, ble det avviklet flere prioriterte sivile saker og straffesaker, samt alle saker om varetektsfengsling. Vi har hele tiden vært opptatt av å behandle så mange saker som mulig innenfor de smitterestriksjonene som til enhver tid har vært, og har lagt ned mye arbeid for å få det til. Vi satte derfor også umiddelbart i gang utstrakt opplæring og utvikling av nye arbeidsrutiner for å avvikle så mange saker som mulig ved hjelp av fjernmøte-teknologi og ved hjelp av skriftlig saksbehandling.

Etter en befaring der også representanter for Advokatforeningen deltok, viste 16 saler seg å være store nok til å behandle saker med en avstand på to meter mellom deltakerne, som etter hvert ble kravet fra helsemyndighetene. Fra uke 16 ble alle disse salene tatt i bruk. I tillegg har Oslo tingrett leid flere saler på Bristol hotell. Sist uke kom så den nasjonale veilederen for domstolene, som endret avstandskravet fra to til én meter.

Som følge av dette gikk vi straks gjennom alle salene våre på nytt, og kan fra denne uken derfor nesten doble rettssalskapasiteten vår for straffesaker. Dette ble Marius Detrichson orientert om allerede torsdag 30. april. Han fikk også vite at vi regnet med at vi da ikke ville trenge å utsette saker pga salmangel framover. Vi stiller oss derfor undrende til at han, da han ble intervjuet av NRK, sa at «Oslo klarer ikke å skaffe nok saler».

Marius Dietrichson karakteriserer rettssalskapasiteten i domstolene først og fremst som et «Oslo-problem». Det er feil.

Smittevernbestemmelsene har gjort at rettssalskapasiteten har vært et problem for svært mange av landets domstoler. Oslo tingrett har fra første dag sett etter måter å avvikle rettsmøter på, for å hindre at køene til domstolen vokser. Vi har avviklet så mange saker som det har vært mulig å gjøre. Det samme er det mitt inntrykk at mange andre domstoler har gjort.

Men det har selvsagt vært viktig for oss å følge rådene fra helsemyndighetene. Det skulle jo bare mangle! Når rådene nå endrer seg, har vi kastet oss rundt – enda en gang.