Mobilbruk i bil gir normalt et forelegg, men det er mulig å bruke den så grundig at førerkortet ryker. Det fikk en mann som den 16. juli kom kjørende sørover på Rv. 4 i Nittedal, erfare.

Der sto nemlig politiet og hadde trafikkontroll. I kikkerten så politibetjenten at Tesla-føreren satt med nesa ned i telefonen, og han bestemte seg derfor for å stanse ham. Det skulle vise seg lettere sagt enn gjort. I rapporten skriver tjenestemannen:

«I det siste bil foran siktede passerte min posisjon i vegkanten gikk jeg ca. en halv meter innenfor hvitstripen. Jeg pekte tydelig på fører av Tesla med høyre hånd og vinket til venstre med venstre arm. Alt ble gjort med store bevegelser slik at dette skulle være tydelig.

Hele tiden hadde jeg blikket på fører som ikke så på meg. På grunn av førers oppmerksomhet på mobilen var jeg forberedt på at fører om mulig ikke hadde sett meg. Etter 2-3 sekunder måtte jeg gå ut av vegbanen for å unngå å bli påkjørt av bilen da den nærmet seg meg. Den grå Iphonen var fortsatt i samme høyde i høyre hånd. Bilen kjørte forbi min posisjon uten å senke farten.»

Gjøvik tingrett har samtykket i at førerkortet beslaglegges midlertidig frem til straffesaken er endelig avgjort. Eidsivating lagmannsrett mener dette ikke er noen overreaksjon:

«Ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring innebærer i seg selv en risiko for ulykker i trafikken. Denne risikoen forsterkes betydelig når fører av motorvognen nærmest retter all sin fokus mot mobiltelefonen, slik som i dette tilfellet. At det her ikke oppsto en farlig situasjon i forhold til politibetjenten, skyldes at politibetjenten var oppmerksom på muligheten for at siktede ikke så han, og passet på å gå ut av veibanen.»

Anken ble deretter forkastet, se kjennelsen her. (Lovdata PRO)