Advokat Mona Høiness saksøkte i sin tid Hegnar Media, etter at det i lang tid lå ute seksuelt ladede utsagn om henne i kommentarfeltene.

Høiness mente kommentarene var ærekrenkende, og la ned påstand om 275.000 kroner i oppreisningserstatning. Oslo tingrett kom i januar 2012 til at ytringene, verken hver for seg eller samlet, var ærekrenkende.

I dommen het det blant annet: «Ytreren er anonym og kan ikke anses å være en person hvis ytringer er grunn til å ta seriøst. Som for de øvrige ytringene sier de langt mer om ytreren enn om Høiness. Retten finner etter dette ikke at ytringen er egnet til å krenke Høiness æresfølelse.»

Ikke til Høyesterett

Etter rettens oppfatning var saken ikke tvilsom, og Høiness ble ilagt motpartens saksomkostninger. Høsten 2013 stadfestet Borgarting dommen. Høiness' anke til Høyesterett ble ikke sluppet inn.

I dommen som i dag ble kunngjort i Strasbourg, skriver EMD:

«The Court observes that the applicant’s case was considered on its merits by two judicial instances at the domestic level before the Supreme Court refused leave to appeal. The domestic courts reviewed the relevant aspects of the case. In line with the principles set out in Delfi AS, cited above, § 139, there are no reasons for the Court to substitute a different view for that of the domestic courts.

In view of the above, the Court finds that the domestic courts acted within their margin of appreciation when seeking to establish a balance between the applicant’s rights under Article 8 and the news portal and host of the debate forums’ opposing right to freedom of expression under Article 10.»

– Synd

Høiness har i Strasbourg vært representert av Halvard Helle. Han mener det var synd at domstolen ikke tok klagen til følge, men at det har hatt stor betydning at saken ble behandlet i Strasbourg.

– Det viser at hets og sjikane av kvinner som er synlige i offentligheten er et stort, felleseuropeisk problem som det er nødvendig å ta på alvor. Dessuten tror vi denne saken har vært medvirkende til at nærmest alle ansvarlige medier har strammet til kontrollen av kommentarfeltene sine de siste årene, sier Helle til Rett24.

Les dommen her