Da Høyesterett i vår skulle erstatte Knut H. Kallerud og Jens E. A. Skoghøy, meldte deg seg en rekordstor søkermasse. Samtlige femten søkere ble innkalt til intervju, og til slutt ble som kjent Are Stenvik og Thom Arne Hellerslia utnevnt.

Nå er det duket for en ny runde, etter at Høyesterett torsdag lyste ut ytterligere to embeter. Denne gangen er det dommerne Kristin Normann og Arne Ringnes som skal erstattes.

Annonse

Brækhus er i rask vekst og vi trenger 10 nye advokater!

Forskutterer

Normann fyller 70 år den 1. mai, og går dermed av for aldersgrensen. Hun har da sittet i Høyesterett siden sommeren 2010. Før det var hun partner i Selmer og professor ved Universitetet i Oslo.

Arne Ringnes har sittet i Høyesterett siden 2014. Han kom da fra en lang karriere i Thommessen, der han ledet firmaets immaterialrettsavdeling. Han fyller ikke 70 før i april neste år, men Høyesterett velger altså å lyse ut hans embete allerede nå. Justitiarius Toril M. Øie har tidligere uttrykt at det er ønskelig å lyse ut flere stillinger samtidig, for å oppmuntre til en bredere søkermasse.

– Vi forskutterer embetet etter Ringnes, for å dekke inn forventet fravær i dommerkollegiet fram til han går av. Da slipper vi ytterligere konstitusjoner. Vi fikk mange svært gode søkere ved sist utlysning, og håper selvsagt på mange interesserte også denne gangen, uttaler Øie til Rett24.

Matheson nestemann

I alt fire søkere ble innstilt til de ledige embetene i fjor. Foruten de to som ble utnevnt, ble lagdommer Anette Isachsen Kræmer og lagmann Christian Lund innstilt på tredje og fjerde plass. Begge tilhører Borgarting lagmannsrett.

Arne Ringnes fyller altså 70 først 28. april neste år. Bare en uke senere, den 5. mai 2025, får han følge av kollega Wilhelm Matheson, som også når aldersgrensen på 70 år. Dette embetet er imidlertid ikke lyst ut i denne omgangen.

Etter at Matheson når 70 kan det ta to år før det skjer ytterligere endringer. Ingen av dagens dommere er født i 1956, men både Henrik Bull og Hilde Indreberg fyller 70 i 2027. Samme år går Arnfinn Bårdsens periode i Strasbourg ut, slik at han potensielt vil kunne returnere til en av disse hjemlene. Bårdsen er formelt i permisjon fra Høyesterett under det ni år lange åremålet.