Professor ved Institutt for offentlig rett Malcolm Langford er australsk, og kom til Norge for 11 år siden. Han fikk snart en følelse av at den norske jussutdannelsen var mer innrettet mot å utdanne dommere enn advokater.

– I Australia var prosedyre en helt vanlig del av studiet. Men her traff jeg femteårsstudenter som fortalte at de aldri har åpnet munnen i undervisningen en eneste gang i løpet av studiet, forteller Langford.

Nå har han vært primus motor bak innføringen av obligatorisk prosedyretrening som ledd i folkerettskurset, som studentene har på tredje semester.

Annonse

Vi vokser og søker 25 advokatfullmektiger / advokater

Obligatorisk

– Det er klart man skal lære seg å drøfte saken fra to sider, men man må også lære seg å argumentere for en part. Det er en egen måte å bygge opp sitt logiske resonnement på. Vi kjørte en pilot på dette prosjektet i fjor høst, og det var veldig populært. Vi ser at studentene har lagt ned en imponerende innsats. Denne våren skal alle studentene gjennom, og prøven må bestås, sier Langford.

Sammen med førstelektor Stian Øby Johansen er han dommer i saken studentene får prøve seg på denne uken – et tenkt case der det oppstår konflikt mellom Norge og det fiktive landet Narunia. Oppgaven kan du lese her.

Ny «Rettssal» i Urbygningen

Selv om prosedyre i folkerettslige spørsmål kanskje ikke er en veldig hverdagslig situasjon for jurister flest, så er rammen rundt prøven ved UiO høyst genuin. I forbindelse med restaureringen av Urbygningen, ble nemlig ett av de gamle møterommene i første etasje omgjort til «Rettssalen», og innredet med møbler fra gamle Eidsivating lagmannsrett, utlånt fra Norsk rettsmuseum i Trondheim.

sp3f7d7a
Stolene i Urbygningens nye «rettssal» er fra gamle Eidsivating lagmannsrett. Dette bildet er fra avsigelsen av dødsdommen mot Quisling i 1945, der man ser at stolene har samme utforming som den midterste av dommerstolene i Urbygningen. (Foto: Scanpix)

Student Tuva Karlsen Haugo forteller at hun syntes det var mer krevende å forberede seg til prosedyren, enn faktisk å gjennomføre den.

– Vi ble grillet godt. Dommerne fokuserte blant annet på at vi ikke direkte svarte på motpartens innsigelser, sier hun.

– Har du noen gang vært i en ekte rettssal?

– Ja, da jeg hadde rettslære på videregående.