Lovteksten er nå tilgjengelig i kunngjort form her.

I fredagens statsråd ble samtidig en lang rekke unntaksforskrifter med hjemmel i denne loven fastsatt, blant annet forskriften om endringer i justissektoren.

Denne forskriften trer i kraft ett døgn etter at den er «meddelt Stortinget». Dette ble gjort i et brev fra statsministeren til Stortingets presidentskap fredag. Forskriften trådte dermed i kraft lørdag.

Lovdata har laget en samleside over hele den midlertidige koronaretten, den finner du her