Første episode i serien ble lansert før helgen, og handler om et tema de fleste prosedyreadvokater vil ha vært borti: Hvordan gå frem for å få sivile saker forlikt før saken må tas opp til doms?

Her diskuterer tingrettsdommer Ragnar Lindefjeld råd og konkrete tips med Wiersholms Thomas Naalsund og tingrettsdommer ved Oslo tingrett Elisabeth Ramstad.

Stort og smått fra retten

– Hovedformålet er å øke kompetansen hos dommere. Dette er opprinnelig Domstoladministrasjonens initiativ, og er ment som et kompetansetiltak. Men vi som holder på med podden, tenker ganske bredt om hva som er kompetansebyggende for dommerne. Så det blir stort og smått – fra episoder om det man kan kalle dommerhåndverk, til mer generelle samfunnstemaer, forteller Ola Berg Lande.

Sammen med Ragnar Lindefjeld, har Lande planlagt og regissert de foreløpig seks episodene av serien. Begge jobber til daglig ved Oslo tingrett.

– Det viktigste er selvsagt at dommerne synes dette er nyttig, men vi håper den også kan være interessant også for enkelte andre - kanskje særlig de som innimellom er i domstolen i jobbsammenheng. Vi får se! sier Lande.

Tips om forlik

I den første episoden forteller advokat Thomas Naalsund blant annet om hvordan det er å være advokat når dommeren presser hardt på forlik.

– Som advokat så vil man jo please retten så langt som mulig, men ikke på bekostning av klientens interesser. Og de gangene du føler at dommeren sitter og ser skjevt på deg fordi du ikke vil godta et forlik – det er ubehagelig, og det synes jeg man skal unngå. Jeg har jo opplevd saker der man har vært under ganske sterkt press – stått imot – og vunnet saken på en måte som man synes er riktig. Du har jo også en høyesterettsdom der en prinsipal blir dømt til å erstatning fordi fullmektigen var blitt presset til et helt hårreisende rettsforlik, forteller Naalsund.

Hør Lindefjeld og Lande fortelle om Dommerpodden her:

De seks episodene som er planlagt så langt er: 

  1. Forliksinitiativ i hovedforhandling (Ute nå, hør den her)
  2. Dommerne og den offentlige samtalen 
  3. Prosessledelse i straffesaker 
  4. Bedømmingspsykologi
  5. Hva kjennetegner en god rettsmekler? 
  6. Rettsliggjøring 

Episodene vil bli lagt ut med noen ukers mellomrom frem mot og etter rettsferien.