Den nåværende romloven, vedtatt en drøy måned før månelandingen i 1969, er en av lovsamlingens korteste lover. Den har egentlig bare én paragraf, og den sier at det er forbudt å skyte ting ut i verdensrommet uten tillatelse. Nå har Nærings- og fiskeridepartementet konkludert med at dette ikke i tilstrekkelig grad regulerer norsk romfart.

Trine Lise Wilhelmsen
Professor Trine-Lise Wilhelmsen. (Foto: UiO)

Departementet har derfor nedsatt et utvalg som skal snekre sammen en helt ny lov, ledet av professor ved Nordisk institutt for sjørett Trine-Lise Wilhelmsen.

Bredbånd i Barentshavet

– Vi har bare så vidt begynt å utnytte mulighetene romvirksomheten gir. Satellitter bidrar til verdiskaping innen en rekke næringer. Kommunikasjon, navigasjon og jordobservasjon fra satellitter er en integrert del av infrastrukturen i samfunnet, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en uttalelse.

Siden romloven av 1969 ble vedtatt, er det satt flere norske satellitter i bane rundt jorda. På Andøya undersøkes nå mulighetene for en oppskytingsbase for småsatellitter, og Norge har dessuten en rekke internasjonale forpliktelser som følge av de romtraktatene Norge har tiltrådt.

Satellittvirksomheten er blitt en viktig strategisk faktor for næringer innen offshorevirksomhet, sjøfart og fiskeri. Gjennom selskapet Space Norway AS jobber nå staten for å muliggjøre et rombasert bredbånd i nordområdene.

Levering før nyttår

– De vesentligste utfordringene er å definere lovens materielle og geografiske virkeområde, herunder hva som ligger i begrepet «romaktivitet», vilkår for godkjennelse av slik romaktivitet, regler om registrering, miljøspørsmål, ansvarsspørsmål og spørsmål om finansiering/forsikring, forteller utvalgsleder Trine-Lise Wilhelmsen. 

Hun opplyser at ekspertutvalget har sitt første møte den 24. januar, og at utkast til lovtekst og forarbeider, og eventuelt også forskrifter, skal leveres innen nyttår.

Utvalget består, foruten lederen Wilhelmsen, av:

  • Professor Alla Pozdnakova, UiO Nordisk institutt for sjørett
  • Avdelingsdirektør Terje Wahl, Norsk Romsenter
  • Senioringeniør Frode Målen, NKOM
  • Seniorrådgiver Hege Aalstad, Luftfartstilsynet

Norge har i dag ratifisert fire FN-konvensjoner om rommet. Disse regulerer blant annet bruken av rommet, registrering og ansvarsspørsmål.