Malaysian Airlines Flight MH17 styrtet i den østlige delen av Ukraina, den 17. juli 2014. Flyer var på vei fra Amsterdam til Kuala Lumpur, 298 personer, inkludert 196 nederlandske statsborgere, ble drept.

Etterforskningen viste at årsaken til ulykken var at et bakke-til-luft missil hadde eksplodert rett utenfor cockpitens venstre side. Tre russere og en ukrainer er tiltalt for deltagelse i nedskytingen, og straffesaken begynte i Nederland i mars 2020.

Nederland mener imidlertid at også den russiske stat må holdes ansvarlig for ugjerningen. Nedskytingen skjedde midt i den opphetede konflikten mellom Ukraina og Russland kontrollen over Krim, og flere av de tiltalte tilhører en pro-russisk separatistbevegelse. Missilet som ble brukt, er produsert av Russland.

Ni mellomstatlige saker

Mot denne bakgrunnen har nå Nederland klaget Russland inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. I klagen anfører Nederland at Russland har ansvar for nedskytingen, og dermed har krenket EMK artiklene 2 om retten til liv og artikkel 3 om forbudet mot umenneskelig behandling.

Dette er den 25. mellomstatlige klagen som er innlevert til EMD siden EMK ble vedtatt i 1950. Ni av de 25 er fortsatt verserende, den eldste av disse ble innlevert for 12 år siden. Sju av de ni verserende er klager fra henholdsvis Ukraina og Georgia på bakgrunn av militære konflikter med Russland. Én sak gjelder et økonomisk forhold mellom Slovenia og Kroatia. Og så kom altså nå sist uke en klage fra Nederland mot Russland.

Åtte av de ni verserende sakene er altså klager mot Russland, og fem av dem berører Krim-konflikten i Ukraina. Den samme konflikten er i tillegg opphav til cirka 7000 individuelle klager til EMD mot Russland, opplyser domstolen i en pressemelding.