I Møre og Romsdal tingrett har det i høst vært utlyst et embete som tingrettsdommer. Tingretten har etter domstolsreformen rettssteder i Kristiansund, Molde, Ålesund og Volda. Det embetet som nå har vært utlyst, er tiltenkt en primær kontorplass i jugendbyen. Mandag gikk søknadsfristen ut.

Annonse

Vi søker advokater/advokatfullmektiger

Ni søkere har meldt seg. To er unntatt offentlig, og dermed formodentlig privatpraktiserende advokater. De ni er:

  1. Kristoffer Blaas Wallann, nemdleder i UNE
  2. Gard Lyng, advokat i Sticos
  3. Therese Eriksen Håhjemsvik, tingrettsdommer i Møre og Romsdal tingrett (Volda)
  4. Kathrin Haram, politiadvokat i Møre og Romsdal politidistrikt
  5. Ingvild Kragset, seniorrådgiver i Kystverket
  6. Jonny Kvistad, tingrettsdommer i Midtre Hålogaland tingrett
  7. Magne Baltzer Grimstvedt Kvalvik, politiadvokat i Møre og Romsdal politidistrikt
  8. Kvinne, unntatt offentlighet
  9. Kvinne, unntatt offentlighet

Møre og Romsdal tingrett ledes av sorenskriver Kirsti Høegh Bjørneset, og har i tillegg 18 dømmende årsverk.