Fire av de ni søkerne har fått unntak fra offentlighet, noe som oftest innebærer at de er privatpraktiserende advokater. Blant de offentlige søkerne er det to dommere, to fylkesnemndsledere og én advokat.

Eidsivating blir ledet av førstelagmann Sverre Nyhus, og har i tillegg én lagmann, 12 lagdommere, én jordskiftelagdommer, én utreder, administrasjonssjef og ni saksbehandlere. 

Søkerne er:

  1. Ola Rambjør Heide (47), tingrettsdommer Gjøvik tingrett
  2. Knut Ivar Paalsrud (54), fylkesnemndsleder, Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
  3. Geir Kruge (57), advokat i Forsvarsmateriell 
  4. Bergny Helene Ofstad Karlsen (53), fylkesnemndsleder, Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker
  5. Pål Prestesæter (47), sorenskriver Valdres tingrett
  6. Mann
  7. Mann
  8. Kvinne
  9. Mann

Se søkerlisten her