Anthony Kennedy (81) ble utnevnt til Høyesterett av Ronald Reagen, og tiltrådte i 1988. Selv om han i utgangspunktet regnes som å tilhøre den konservative fløyen, har han i en rekke saker vært den avgjørende vippestemmen i liberal retning. Spesielt innen områder som homofiles rettigheter, tilgang på abort og kvotering, har Kennedy vært den som tippet Høyesterett 5-4 i liberal favør, i stedet for 5-4 i konservativ retning, som er «normalen».

Kennedys avgang innebærer at president Trump vil få sjansen til å nominere en dommer som er langt mer høyreorientert enn Kennedy. Dette vil igjen kunne få store virkninger på amerikansk grunnlovstolkning for tiår fremover.

wapo
Washington Post onsdag

Blant de nå kun fire gjenværende «liberale» dommerne, finner man dessuten legendariske Ruth Bader Ginsburg, som nå er blitt 85 år gammel. Hun tiltrådte Høyesterett i 1980, etter å ha blitt nominert av president Carter.

New York Times skriver i kveld at Kennedys adgang gir Trump muligheten til å «fundamentally change the course of the Supreme Court», og at endringen i rettens sammensetning vil kunne føre til endringer i både abort- og våpenrettigheter.

Samtidig har Kennedy vært en pålitelig stemme i en rekke klassiske konservative flaggsaker. Han stemte med flertallet i Bush v. Gore, og var førstvoterende i dommen som fjernet begrensningene i valgkampbidrag fra store selskaper og foreninger.

Kunngjøringen kommer samme dag som amerikansk Høyesterett, med 5-4 dissens etter klassiske linjer, avsa en dom som rammer amerikanske fagforeninger hardt. Dommer Kennedy stemte her med de konservative.

Følg dekningen i New York Times her

Følg dekningen i Washington Post her

Følg dekningen på CNN her