EMD kunngjorde i dag to dommer mot Norge. Den eldste av de to sakene ble klaget inn så langt tilbake som i august 2015, og kommunisert til norske myndigheter ett år senere. Dette er en sak som har vært behandlet av Høyesterett i avdeling, og gjelder spørsmål om tvangsadopsjon av en den gang seks og et halvt år gammel gutt, som hadde bodd det meste av levetiden hos fosterforeldre.

Den andre saken ble klaget til EMD mars 2016, og kommunisert til norske myndigheter oktober samme år. Saken gjelder en klage over omsorgsovertakelse av to barn, og manglende tilbakeføring etter omsorgsovertakelsen.

Annonse

Spennende stilling for advokat / advokatfullmektig

Arnfinn Bårdsen har hatt befatning med begge saken som dommer i Høyesterett, og lagdommer i Borgarting lagmannsrett Elizabeth Baumann har derfor vært oppnevnt som ad hoc-dommer.

Inkludert disse to avgjørelsene, er det nå avgjort fem norske barnevernsaker siden storkammerdommen der Norge ble felt i fjor. Også de tre foregående endte med fellelse.

Fortsatt er det mer enn 20 klager som venter på avgjørelse. Det er tidligere uttalt fra EMD at mange disse antagelig vil bli avgjort i komité, i stedet for i kammer, etter hvert som temaene nå snart ansees som såkalt «well established case law».

I dommene stadfester EMD de rettssetningene som ble trukket opp i Strand Lobben, blant annet ved å skrive:

«In the light of the above, the Court considers that in the proceedings through which the adoption of X was ultimately authorised, insufficient importance was attached to the aim that a placement in care be temporary and the family be reunited, and that insufficient regard was paid to the positive duty to take measures to facilitate family reunification as soon as reasonably feasible.»

På bakgrunn av dommene fra EMD tok norsk Høyesterett i februar tre barnevernsaker opp i storkammer. Dom i disse sakene er ventet i løpet av måneden.

Avgjørelsene kan du lese her og her.