Avgjørelsen menneskerettsdomstolen kunngjorde torsdag, har utspring i et skifteoppgjør som involverte delingen av et shippingselskap. Halvveis i skiftet dukket det opp en stiftelse på Bahamas i eiendelene, med en rekke prosessuelle tvister som konsekvens.

I alt tok det dermed ikke mindre enn 22 år og 4 måneder å gjennomføre skiftet. Klageren i saken, som er barnebarn av avdøde, mener det eksepsjonelt lange skiftet har krenket hans rett til rettsbehandling innen rimelig tid etter EMK artikkel 6. Han gikk derfor til sak mot staten, med krav om fastsettelsesdom for brudd på konvensjonen, og dermed en potensiell økonomisk oppreisning. Dette fikk han ikke medhold i, verken i Oslo tingrett eller i Borgarting lagmannsrett.

Den lengste saken lagmannsretten fant da den lette etter relevant norsk rettspraksis, var 11 år.

Menneskerettsdomstolen er enig med de norske dommerne, ble det klart torsdag. Domstolen konkluderer med at den grenseløse tidsbruken skyldes sakens kompleksitet, og det svært høye antall rettsprosesser som var oppstått underveis – ikke treghet fra staten:

«The Court does not find that the applicant before it has provided anything to show that the High Court erred on the evidentiary matters with regard to this criterion, either (...). Nor does the Court – in the light of the detailed examination carried out by the High Court, in which no periods of inactivity were actually identified – find that general considerations as to whether the very length indicates that there must have been inactivity can lead it to departing from the assessments made by the High Court in this case.»

Offentlig skifte av boet ble åpnet 5. mai 1993, ved Haugesund skifterett. Frem til saken nå ble ferdig i Strasbourg, har det altså gått nesten 28 år.

Saken var forøvrig den første der UiB-professor Jørgen Aall deltok som norsk dommer. Han har vært tilkallingsdommer til EMD siden Arnfinn Bårdsen ble utnevnt. Årsaken til at Bårdsen ikke selv hadde saken, var at han som dommer var involvert i en av de mange rettsprosessene som ble gjennomført mens skiftet fortsatt pågikk.

EMDs avgjørelse finner du her.