Rettssikkerhetsindeksen er laget av noen som kaller seg The World Justice Project (WJP). De har målt 113 staters rettssikkerhet basert på åtte faktorer: Maktfordeling, fravær av korrupsjon, åpenhet i forvaltningen, fundamentale rettigheter, lov og orden, håndhevelse av lovverket samt standarden på domstolene.

Saken ble omtalt i DN i går.

I følge rapporten er det særlig på sivilrettsområdet at Norge taper for Danmark, der Danmark rangeres som nummer to i verden, men Norge rangeres som nummer fire. Utslaget kommer på den faktoren som WJP kaller «fravær av diskriminering» i sivilretten.

I følge denne indeksen fortjener Norge bare «0.67» i denne kategorien, mens danskene kan briske seg med hele «0.89» i ikke-diskriminering. Det fremgår ingenting i rapporten om hva som ligger til grunn for denne vurderingen.

Samtidig skulle man kunne tro at de etterhvert ganske lange ventetidene i ankesaker skulle trekke ned - Borgarting berammer nå saker godt ut i 2020. Dette virker imidlertid ikke å ha affisert juryen i WJP, ettersom Norge skårer svært høyt og langt bedre enn Danmark i kategorien  «unreasonable delay».

WJP er for øvrig sponset av blant andre Apple, Bill & Melinda Gates Foundation, Microsoft, EU-kommisjonen  og det amerikanske utenriksdepartementet. 

Spesielt interesserte kan lese hele rapporten her.