En av Erna Solbergs nærmeste medarbeidere gjennom forrige regjeringsperiode, Julie Brodtkorb, ble nylig utnevnt til leder for Kringkastingsrådet.

Brodtkorb har ingen pressefaglig bakgrunn, men uttalte på NRK-programmet «Torp» i februar at «jeg skal mene noe om hva journalister gjør». Dette har ikke slått an blant norske journalister.

Brodtkorb skal lede sitt først møte den 22. mars.

Annonse

Vi søker dyktige og engasjerte arbeidsrettsadvokater

Vil legge ned

Fredag går høringsfristen ut for et lovforslag som er ment å tydeliggjøre Kringkastingsrådets mandat, og journalistenes fagforening, Norsk Journalistlag, tar i den anledning til ordet for å legge ned hele rådet.

Dermed følger journalistene opp synspunktene fra generalsekretæren i Redaktørforeningen, Arne Jensen, som ga uttrykk for det samme i fjor høst.

«Når den nye rådslederen, Julie Brodtkorb, på Torp 7. februar i år understreker at «jeg skal mene noe om hva journalister gjør», bryter dette etter vår oppfatning med mediefridomslovas grunnprinsipper», skriver NJs advokat Ina Lindahl Nyrud og  nestleder Dag Idar Tryggestad i uttalelsen.

– Redaksjonell frihet

NJ reagerer videre på en rekke tilfeller der de mener Kringkastingsrådet legger seg opp i spørsmål som hører hjemme hos redaktøren, og ikke i et råd oppnevnt av storting og regjering.

«Når rådet de siste årene blant annet har tatt stilling til om NRKs dekning av Gazakrigen var balansert, om Fredrik Skavlan i intervju med Jimmie Åkesson brukte korrekt intervjuform og kroppsspråk, om NRK redaksjonelt kunne dekke klager på programmet «Faten tar valget» før rådet hadde behandlet klagene, og om satiren i NRK hadde en venstrevridd slagside, så er dette etter vår mening eksempler på at ordningen ikke fungerer optimal måte, sett hen til NRKs redaksjonelle frihet», skriver NJ.

«Ut fra dette mener vi at regjeringens oppnevning av en leder uten pressefaglig kompetanse og som inntil nylig var en av den sittende statsministerens mest betrodde medarbeidere, styrker vår argumentasjon om at rådets rolle er problematisk», skriver de videre.

Brodtkorb har tidligere vært statssekretær, og var Erna Solbergs stabsjef ved SMK fram til april 2017. Da gikk hun av for å bli direktør i Maskinentreprenørenes Forbund.

Annonse

Er du jurist og interessert i vegtrafikk og yrkestransport?

Ba om avgrensning

I lovforslaget fra departementet, legges det til grunn at et samlet storting har ønsket å videreføre ordningen med et kringkastingsråd. Stortinget ba imidlertid Regjeringen foreslå en avgrensning av Kringkastingsrådets mandat, men det har Kulturdepartementet i bare begrenset grad fulgt opp:

«Etter departementets syn later det ikke til å være behov for gjennomgripende endringer i dagens arbeidsdeling mellom Kringkastingsrådet og PFU. Departementet viser til at Kringkastingsrådet har i oppgave å være et rådgivende organ for NRK i programspørsmål og skal ikke fungere som et klageorgan for medieetiske problemstillinger.»