Polske myndigheters angrep på domstolene når et nytt klimaks i dag, i det en dommer er innkalt til det nye «disiplinærkammeret» i landets Høyesterett.

Innkallingen skjer kort tid etter at ny justitiarius har tiltrådt. Hun er utnevnt av det omstridte domstolsrådet som regjeringen har oppnevnt, et råd hvis manglende uavhengighet er blitt kritisert av EU-domstolen.

Dommeren som blir anklaget, Igor Tuleya, har gjennom mange år vært under voldsomme angrep fra det nasjonalkonservative Lov og Orden-partiet, som mener han driver politisk aktivisme.

Sist helg ble Tuleya lørdagsportrettert i New York Times, der man kan lese om den lange rekken av trusler han har mottatt gjennom mange år. 

I protest mot forsøket på å straffeforfølge en dommer for hans prosessuelle virke, sendte en rekke norske jurist-organisasjoner mandag et brev til den polske ambassaden i Oslo. I brevet peker forfatterne på at frykten for domstolenes uavhengighet er høyst reell, ettersom Polens riksadvokatembete styres direkte av justisministeren, som har vært svært aktiv i å forfølge uavhengige dommere:

«We bring this protest before you, and the European Commission, Your Excellency, because Judge Igor Tuleya may be the first judge to lose his immunity and, consequently, his freedom. It will depend on your Government to secure that Judge Igor Tuleya and other judges do not suffer fear of persecution for defending the independence of the judiciary.

(...)

We expect the Government and the Supreme Court of the Republic of Poland to abide by European Law and the rulings of the Court of Justice of the European Union, and immediately halt all disciplinary activity under the auspices of the so-called Disciplinary Chamber of the Supreme court.»

Brevet er signert Rafto-stiftelsen, Den norske helsingforskomitéen, ICJ Norway, Amnesty International Norway, Den norske Dommerforening og Human Rights House Foundation.

En gjennomgang av prosessen som er innledet mot dommeren finner du her, i nettmagasinet Rule of Law.