Ingunn Solheim har tilbragt mesteparten av sitt yrkesliv i NRK, men er opprinnelig utdannet jurist. Nå har hun bestemt seg for å bytte beite. 16. oktober tiltrer hun i en nyopprettet stilling i Regjeringsadvokatembetet, der hun dels skal være fullmektig, og dels ha et særlig ansvar for embetets kommunikasjon mot media og andre aktører.

Det opplyser regjeringsadvokat Fredrik Sejersted til Rett24.

– Dette ser vi frem til. Dette er et ettårig prøveprosjekt for oss, og bakgrunnen er at vi har i mange år har hatt en løpende intern diskusjon om hvordan vi best skal profilere de sakene vi har ansvar for, sier Sejersted.

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

Økt pågang

Han forteller at RA de siste årene opplevd en klart økende pågang fra media knyttet sakene de fører, samtidig som mange av klientene ønsker at Regjeringsadvokaten skal fronte sakene deres utad.

– Vi er kanskje den eneste statlige etaten som ikke har noen kommunikasjonsrådgiver, men vi har kommet til at det ville være litt voldsomt for en så liten organisasjon som vår. Hittil har vi derfor satset på intern opplæring i stedet. Men vi opplever at vi ikke har nok kapasitet til dette, og vi har derfor vært på utkikk en stund, for å se om det var mulig å finne en kombinasjon, en som både er jurist og journalist. Sånne er det ikke så mange av her i landet, men vi trenger noen som forstår juss, og som forstår samfunnsoppdraget til Regjeringsadvokaten.

Solheims rolle blir dermed både å være advokatfullmektig i ordinær virksomhet, og å ha et særlig ansvar for kommunikasjon.

– Etter vårt syn er hun en av landets alle fremste journalister, med bred og dyp innsikt i samfunnsliv og politikk, som er svært relevant for våre saker. For oss handler dette om hjelp til å få frem forvaltningens og fellesskapets synspunkter på en måte som er klar og korrekt, og forståelig for folk flest, sier Sejersted.

– Umulig for meg å si nei

Solheim opplyser at hun slutter i NRK 1. oktober.

– Hvorfor dropper du journalistikken?

– Fordi det er Regjeringsadvokaten. Jeg har ikke hatt noen plan om å forlate NRK, men det er helt umulig for meg å si nei til dette. Jeg har ment i mange år at Regjeringsadvokaten burde bli mer synlig, fordi jeg mener det ligger mye folkeopplysning i det de jobber med. Det har har jeg utfordret dem på tidligere, og for noen måneder siden tok Sejersted kontakt og lurte på om dette kunne være interessant. Det er jo et stort valg å ta, men da får jeg også anledning til å bruke jussutdanningen. Det har jo alltid ligget der som en tanke.

– Hva er det med akkurat Regjeringsadvokaten som trekker deg?

– Det er at de jobber med et så samfunnsmessig bredt spekter av saker. Forvaltningsretten, skatt – alle saker som har en politisk dimensjon, det har alltid tiltrukket meg mer enn strafferetten. Mitt mål er at RA skal kunne kommunisere tydelig, sånn at folk forstår det de jobber med. Jeg synes kanskje at departementene og Regjeringsadvokaten sammen av og til gjør saker med komplisert enn de trenger å være, sier Solheim.