Statsbudsjettet som ble fremlagt i høst innebar en økning i den offentlige rettshjelpssatsen på 35 kroner, til 1215 kroner. Det var en økning på 3 prosent.

Samtidig ble det lagt til grunn en forventet prisvekst i 2024 på 3,8 prosent, slik at salærsatsen i så fall ville ende med negativ realvekst. Dette var direkte foranledning til at advokatene i vår startet streikeaksjonen, som fortsatt pågår.

Annonse

Vi søker etter flere erfarne og dyktige advokater og advokatfullmektiger til vår avdeling for eiendom og entreprise.

Realvekst

Ifølge NRK vil nå regjeringspartiene legge ytterligere 50 kroner på satsen, til totalt 1265 kroner. Det innebærer i så fall at rettshjelpsatsen, sammenlignet med i fjor, øker med 7,2 prosent. Dette vil i så fall være det største løftet i rettshjelpssatsen på svært mange år.

Hvilken prisvekst SSB nå antar skal legges til grunn for inneværende år vil bli klart i revidert nasjonalbudsjett tirsdag, men under forutsetning av at anslaget ikke har endret vesentlig seg fra i høst, vil det altså nå være snakk om en vekst som er nesten dobbelt så høy som øvrig prisstigning.

SSB uttalte i mars at de ventet en inflasjon ned mot 3 prosent mot slutten av året.

Møtes torsdag

Leder av Forsvarergruppen Mette Yvonne Larsen sier til Advokatbladet at Advokatforeningens ledelse vil møtes på torsdag, for å diskutere hva som skal skje videre med hensyn til aksjonen.

Advokataksjonen i 2022 førte til opprettelsen av det nye salærrådet. Rådet anbefalte i fjor høst at satsen burde løftes til 1464 kroner, altså snaut 200 kroner mer enn hva regjeringen ifølge NRK vil foreslå i denne omgang.