– I etterkant av kjennelsen som ble avsagt 27. desember, ble det av en av partene reist spørsmål om habiliteten til dommeren. Selv om det ikke ble inngitt en formell innsigelse om habiliteten, vurderte dommeren selv og tingretten det som fornuftig å omfordele saken til en annen dommer, opplyser kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra hos Oslo tingrett til NTB.

Han har gitt samme uttalelse til TV 2 og rovdyr.org.

Annonse

Vil du være med på laget til BDO Advokater når vi utvider satsingen på insolvens og restrukturering?

USS reagerte

Ulvejakten i tre grenserevir skulle egentlig ha startet 1. januar. Men tre dyreorganisasjoner tok jakta til retten og fikk medhold i en midlertidig forføyning som stanser jakten fram til den er rettslig behandlet.

Det var tingrettsdommer Atle Torvund som sto bak avgjørelsen. Han har tidligere vært aktiv i MDG og var kandidat for partiet i Nittedal under sist kommunevalg. MDG har markert seg tydelig imot ulvejakt.

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), som er partshjelp til støtte for Klima- og miljødepartementet i saken, har reagert på dette.

– Vi har habilitetsregler i rettsvesenet, så man kan jo lure litt når noen kommer med en sånn dom, sa leder Hanne Alstrup Velure i USS til Nationen i forrige uke.

Rettsmøte neste uke

Det neste rettsmøtet om årets ulvejakt blir førstkommende mandag, opplyser Oslo tingrett. Det skal ledes av tingrettsdommer Helge Johannessen i stedet.

– Siden dette er en sakstype som haster og krever prioritet, ønsket vi ikke at behandling av et spørsmål om habilitet skulle forsinke sakens videre fremdrift, sier Iestra.