Det spesielle med den spanske saken var at arbeidsgiver hadde varslet de ansatte om at det var satt opp kameraer ved utgangsdørene for å overvåke kundene, men ikke om at det også var satt opp skjulte kameraer ved kassene for  overvåke de ansatte.

Bakgrunnen var at butikkledelsen registrerte månedlige svinn på flere hundre tusen kroner, og mistenkte tyverier fra ansatte. Videoene bekreftet mistanken.

Ble avskjediget

Skjulte kameraer på arbeidsplassen er i strid med spansk lovgivning, men den spanske arbeidsretten kom likevel til at videoopptaket skulle tillates som bevis i de påfølgende avskjedigelsene.

EMD skriver at arbeidsgiverens rettigheter kunne blitt beskyttet andre måter, og at de ansatte kunne ha blitt gitt om ikke annet generell informasjon om overvåking. Domstolen mener med seks mot én stemme at retten til privatliv etter art. 8 er brutt.

Andre gang

Dette er andre gang på kort tid at EMD avsier fellende dom i en sak om videoovervåking på arbeidsplassen. I november ble Montenegro felt for videoovervåking av en forelesningssal, en dom der mindretallet advarte mot det de mente var en kraftig utvidelse av begrepet «privatliv».

Den dissenterende dommeren, dommer Dedov fra Russland, mener det var tilstrekkelig at de ansatte generelt visste at det fantes kameraer på arbeidsplassen.

- Retten kan ikke konstatere konvensjonsbrudd bare fordi de ansatte ikke regnet med at kameraene fanget opp akkurat den plassen der de lagret tyvegodset, skriver Dedov, og tar seg sågar tid til et Solzhenitsyn-sitat:

«No system can survive without repentance and regret. It would be like an oak with a rotten trunk: it would not last long.»

Tross bruddet på artikkel 8 konkluderer retten med at retten til fair trial etter artikkel 6 ikke er brutt, ettersom avskjedigelsen også baserte seg på andre beviser.

Les hele avgjørelsen her