– Europalov skal alltid være oppdatert og en nettside man kan stole på, forteller nyslått redaktør Randi Bjørhei.

Bjørhei har en tverrfaglig bakgrunn med både juss og informatikk. Hun har jobbet med EØS-rettsområdet i over 20 år i Lovdata, og fortsetter arbeidet med å løfte frem stiftelsens satsing på dette viktige område som redaktør for Europalov.

– Formålet med Europalov har hele tiden vært å formidle alt som er på gang i Brussel og som på sikt vil bli en del av norsk rett. Samtidig viser vi prosessen med gjennomføring i Norge. Målet er at nettstedet skal gi en komplett oversikt over alle saker som er EØS- og Schengen-relevant, fortsetter hun.

Annonse

Partnerkandidater søkes

Alt «EUsk» på ett sted

Europalov ble etablert av Tore Grønningsæter i 2007. Han har hatt ulike stillinger i Brussel siden 2005 og så et udekket behov for informasjon i Norge.

– Jeg så at det manglet et arbeidsverktøy for dem som trenger å holde seg oppdatert på EØS-retten, forklarer tidligere redaktør Tore Grønningsæter. Det fantes ingen offentlig oversikt som samlet nødvendig informasjon om arbeidsprosesser i EU og Norge – selv om jeg gjennom mitt arbeid i Brussel så at det ble innlemmet mellom 400 og 500 rettsakter i EØS-avtalen i året.

Dette var starten på Europalov. Både offentlige myndigheter og private aktører ser i dag på dette verktøyet som en uunnværlig kilde til samlet informasjon over hva som skjer i EU og hvordan det følges opp i Norge. I 2016 kom Lovdata på banen og kjøpte opp nettsiden.

Europalov fyller en viktig rolle

Det ser ut til at de høye ambisjonene har båret frukter. I Europautredningen fra 2012 ble Europalov omtalt som «kanskje den beste nettsiden som finnes om utviklingen av Norges avtaler med EU».

I 2015 fikk Europalov en ansiktsløftning som tilpasset arbeidsverktøyet til en ny teknologisk virkelighet med nettbrett og smarttelefoner. Da uttalte daværende EØS- og EU-statsråd Vidar Helgesen at «Europalov fyller en viktig rolle» ved å systematisere informasjonen og gi rask tilgang på kunnskap og fortløpende oppdateringer om EØS- og Schengen-saker.

På samme måte fremhevet tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt i 2022 Europalov som en helt sentral kilde til informasjon for dem som ønsker å følge med på EØS-prosesser.

Annonse

Advokat – personvern og teknologi

 Fem tusen abonnenter

I oktober fikk Europalov nye og oppgraderte nettsider. Lovdatas direktør, Odd Storm-Paulsen, ser på Europalov som en viktig del av stiftelsens arbeid med å bidra til å øke rettssikkerheten, ved å gjøre rettskilder og regelverksarbeid tilgjengelige i Norge.

– Europalov er en viktig nettside for alle som vil holde seg oppdatert på regler fra EU som er relevante for oss i Norge, sier Storm-Paulsen.

Nettsiden Grønningsæter etablerte som et idealistisk livsprosjekt for nesten tyve år siden, har stadig vokst seg større. Når Lovdata med Bjørhei i spissen nå overtar hele driften av Europalov, er det ca 5000 som abonnerer på det ukentlige nyhetsbrevet.

Bjørhei røper at det er flere planer for å videreutvikle nettstedet, blant annet med økt integrasjon med Lovdata Pro.

– Europalov skal fortsette å være den beste nettsiden om utviklingen av Norges avtaler med EU, slik Europautredningen i sin tid fastslo, avslutter Bjørhei.