EU har i flere år jobbet hardt for å bekjempe digitale skatteparadiser innenfor EUs grenser, systemer opprettet for å lokke inn IT-giganter særlig fra USA. Irland er for eksempel blitt europeisk base for blant andre Apple og Facebook, og EU gikk i 2016 til sak med krav om svimlende 13 milliarder euro fra Apple.

Denne saken tapte de med et smell i fjor, men en rekke lignende saker er under oppseiling, blant annet mot Amazon.

Nå har EUs førsteinstansdomstol påført EU-kommissæren for konkurransesaker, danske Margrethe Vestager, nok et nederlag. Kommisjonen mener Amazon har fått 250 millioner euro i ulovlige skattefordeler gjennom sin tilstedværelse i Luxembourg, og beordret i 2017 selskapet om å betale pengene.

En kommissær er for EU-kommisjonen det en statsråd er for den norske regjeringen.

– Luxembourg ga ulovlige skattefordeler til Amazon. Som resultat av dette, ble nesten tre fjerdedeler av Amazons overskudd ikke beskattet, sa Vestager da hun kunngjorde sin beslutning høsten 2017.

Både Luxembourg og Amazon har utfordret vedtaket, og onsdag falt altså dommen i EUs førsteinstansdomstol, EU General Court. Retten mener Kommisjonen ikke har dokumentert at Amazon har mottatt ulovlige fordeler.

«General Court holds, in the first place, that the primary finding of an advantage is based on an analysis which is incorrect in several respects», skriver retten i et offiselt sammendrag.

Avgjørelsen kan ankes til EU-domstolen.

– Vi er glade for rettens avgjørelse, som er i tråd med vår langvarige holdning om at vi har fulgt alle rettsregler, og at Amazon ikke har mottatt noen særfordeler, uttaler en talsperson til Politico.

Konkurransekomissær Vestager har startet en rekke skattesaker mot multinasjonale selskaper, men sliter med å få medhold. Også et krav mot Starbucks ble for et par år siden forkastet av domstolen.

Et lyspunkt for Kommisjonen er imidlertid at den onsdag fikk medhold i en lignende sak mot den franske energigiganten Engie, som også har base i Luxembourg. Her har Kommisjonen rettet et krav på rundt 120 millioner euro, skriver Reuters. Vestager har ytterligere saker gående mot Ikea og Nike i Nederland, og Huhtamäki i Luxembourg.

Også Fiat er blitt skatteforfulgt av Vestager. Her fikk Kommisjonen medhold i første instans, men saken er anket til EU-domstolen.