Hordaland tingrett har etter domstolsreformen 40 dømmende årsverk og to rettssteder, men stillingen som ble utlyst nå i vår skal som utgangspunkt ha kontorsted i Bergen. Hordaland tingrett er landets tredje største domstol, bak Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Da to ledige embeter skulle besettes i fjor, kom det inn 15 søkere. I to separate utlysninger i 2020 kom det henholdsvis 9 og 13 søkere. Denne gangen meldte deg seg kun fem søkere. Av disse er Therese Skodvin innstilt på topp. Skodvin er i dag advokat i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, men har det siste året vært konstituert som tingrettsdommer ved samme domstol. Fra tidligere har hun erfaring som advokat i Stiegler og som utreder i Gulating.

Annonse

Advokat søkes til veletablert kontorfellesskap

På plassene bak er innstilt advokat i Tryg Forsikring Anders Wyller og seniorrådgiver hos Sivilombudet Kari Rørstad.

Innstillingsrådet behandlet onsdag også ett til to utlyste embeter i Vestfold tingrett, som har sin virksomhet fordelt på tinghusene i Larvik, Tønsberg og Horten. Vestfold tingrett opplyser at de fra høsten 2023 vil ha om lag 20 dømmende årsverk og 25 administrativt ansatte.

Av de ni søkerne, er fire innstilt. Øverst på listen har rådet plassert Torunn Hallenstvedt Siqveland, som i dag er kommuneadvokat i Sandefjord. Fra tidligere har hunpåtalebakgrunn, som politiadvokat i Vestfold. På andre plass står Karianne Hoffart, som i dag er advokat i Selvaag Bolig. Også hun har påtalebakgrunn, i tillegg til advokaterfaring fra det som den gang het Simonsen Føyen, og fra Schjødt.

På tredje og fjerde plass er innstilt Ole André Tveit og Trond Templen Greve. Tveit var advokat i Codex før han i fjor ble konstituert som tingrettsdommer, mens Greve er politiinspektør i Sør-Øst politidistrikt.

I tillegg er er tingrettsdommer Rune Klausen innstilt som ny avdelingsnestleder i Oslo tingrett.