Det er stramme rammer og få utlysninger i domstolene for tiden, noe påfyll er det likevel. I statsrådet som ble holdt fredag handlet det meste om ny koronalovgivning, men det ble også funnet plass til følgende utnevninger:

  • Advokat Johanne Ugulen Bærland ble utnevnt til tingrettsdommer ved Vestfold tingrett
  • Advokat Silje Karine Nordtveit ble utnevnt til tingrettsdommer ved Bergen tingrett
  • Lagdommer Bjørnar Eirik Stokkan ble utnevnt til lagmann ved Hålogaland lagmannsrett.
  • Pensjonert tingrettsdommer Trond Christoffersen ble konstituert som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett for to år. 
  • Pensjonert tingrettsdommer Oddne Hans Tore Hansen ble konstituert som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett for drøyt to år.
  • Politiadvokat Heidi Neumann ble konstituert som tingrettsdommer ved Ofoten tingrett og Trondenes tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år.
  • Advokat Håkon Velde Nordstrøm ble konstituert som tingrettsdommer ved Haugaland tingrett og Sunnhordland tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år.