Stillingen i Oslo tingrett som ble besatt i statsråd fredag, ble utlyst som et embete knyttet til Oslo byfogdembeter. Siden den gang er byfogden slått sammen med tingretten. Dermed utnevnes advokat Carl-Håkon Andersen til tingrettsdommer ved Oslo tingrett, og ikke byfogden. Andersen kommer fra stilling som advokat i Nordea, og har bakgrunn blant annet som dommerfullmektig hos byfogden.

Statsrådet har videre utnevn Sølve Myrland Rønningen og Mette Ackenhausen til lagdommere ved Agder lagmannsrett. Ackenhausen har lang erfaring som privatpraktiserende advokat, mens Rønningen kommer fra stilling som fylkesnemndsleder i Vestfold og Telemark.

I Bergen er Anne-Sofie Lutro utnevnt til tingrettsdommer ved Hordaland tingrett. Hun kommer fra stilling som advokat i advokatfirmaet Responsa, og har hatt møterett siden 2011.

Til Vestre Finnmark tingrett er utnevnt politiinspektør Thomas Eliassen Darell, som kommer fra stilling som politiinspektør i Vestfinnmark politidistrikt, men Britt Eren Meling er utnevnt til tingrettsdommer ved Vestre Innlandet tingrett. Hun kommer fra stilling som utreder i Gulating lagmannsrett.

I statsrådet ble dessuten Oda-Karin Holen Buhaug, Britt Rusten og Britt Marie Stiberg utnevnt til jordskifterettsledere ved nye sammenslåtte jordskifteretter i Trøndelag-, Vestre Innlandet- og Lofoten og Vesterålen jordskifterett.