Unni Sandbukt.JPG
Sorenskriver Unni Sandbukt.

Unni Sandbukt er sorenskriver i Nord-Troms og Senja tingrett, og har de senere årene vært personlig vara for rådets leder Arnfinn Agnalt. I statsrådet som ble holdt fredag, ble hun utnevnt til leder på permanent basis. Personlig vara for Sandbukt blir lagmann Tonje Vang fra Borgarting. 

Sandbukt ledet, som vara, innstillingsrådet da det tidligere denne uken behandlet de to ledige stillingene i Høyesterett. Nye medlemmer i rådet er dessuten lagdommer Erlend Malvik Moen fra Frostating og advokat Birgitte Bie Mørkved Advokatfirmaet Mageli

De to stillingene i Høyesterett var imidlertid ikke det eneste på programmet denne uken. Tre lagdommerstillinger og en sorenskriverstilling skulle også innstilles.

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

Ny i Agder

Til ett ledig embete i Agder lagmannsrett har rådet innstilt Ruth Ingrid Brønstad på topp. Hun er i dag konstituert lagdommer ved samme domstol, etter å ha vært tingrettsdommer i Tønsberg siden 2015. Før det hadde hun rundt 15 års erfaring som advokat, i Tenden og senest i Advokathuset Sandefjord. 

Utenfor sikker plass har rådet innstilt tingrettsdommer i Agder Truls Lie og juridisk direktør i Folkehelseinstituttet Felix Lous.

To til Gulating

Til de to ledige stillingene i Gulating lagmannsrett meldte deg seg sju søkere. Ikke desto mindre er det kun to som er innstilt, ikke fire, som det ofte er ved to ledige embeter. De to er Katrine Knudsen Mæle og Ellen Eikeseth Mjøs.

Mæle er i dag konstituert lagdommer ved samme domstol, etter å ha vært rundt 17 år i Konkurransetilsynet. Før det var hun sju år i advokatbransjen. Mjøs er advokat hos Sentrumsadvokaten i Bergen, og har jobbet som advokat på straffeområdet i nesten 30 år. Hun er fast forsvarer for Hordaland tingrett og Gulating lagmannsrett. 

I tillegg har rådet innstilt Frank Schmidt som ny sorenskriver ved Haugaland og Sunnhordland tingrett. Schmidt er i dag nestleder på samme sted, og var eneste søker til stillingen. Han har vært ved domstolen siden 2007.