Nye tall fra Riksadvokaten viser at oppklaringsprosenten for lovbrudd falt med fem prosentpoeng i fjor. Det er det største fallet på mange år.

– Denne fortsatte negative utviklingen fra i fjor må snus, skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud og førstestatsadvokat Katharina Rise i rundskrivet Mål og prioriteringer for 2023 som ble offentliggjort fredag denne uken.

I rundskrivet kommer det fram at oppklaringsprosenten i 2022 endte på 44 prosent. Det er et fall på 4,8 prosentpoeng fra året før, ifølge tall fra politiets Strasak-rapport for 2021.

Oppklaringsprosenten viser til hvor mange lovbrudd som får en påtaleavgjørelse i løpet av et år, altså hvorvidt det blir avgjort at noen for eksempel skal straffes eller at saken henlegges.

Annonse

Legal Counsel (Advokat) - Anti-Corruption And Anti-Money Laundering

Laveste siden 2011

Ifølge tall fra politiet har oppklaringsprosenten falt jevnt og trutt hvert år siden 2016.

Også i Mål og prioriteringer-rundskrivet for 2022 ba Riksadvokaten om en høyere oppklaringsprosent.

– Denne negative utviklingen må snus, skrev Riksadvokaten da.

Fjorårets oppklaringsprosent er ifølge politiets tall den laveste siden 2011, og er det største fallet på ett år i løpet av perioden.

Har fått kritikk

Politiet har tidligere fått kritikk for å ha for lav og fallende oppklaringsprosent for flere kriminalitetstyper. I mars i fjor rettet Riksrevisoren blant annet alvorlig kritikk mot politiet for at oppklaringsprosenten i saker om seksuallovbrudd har gått ned.

NTB har bedt om et intervju med riksadvokat Jørn Sigurd Maurud om hvorfor en stadig lavere andel av sakene blir oppklart.

– Vi vil vurdere resultatene for 2022 i fellesrapporten som skal avgis til departementet medio mars og finner det derfor ikke riktig å uttale oss om dette nå, skriver kommunikasjonsrådgiver Mie Skarpaas i Riksadvokatembetet i en epost til NTB.

Politidirektoratet vil ikke kommentere saken og henviser til Riksadvokaten.

Annonse

Juristar med interesse for finansjus

– Utviklingen er bekymringsfull

Nedgangen i andelen oppklarte saker ble tatt opp i en rapport fra Riksadvokaten og politiet om straffesaksbehandlingen for andre tertial i fjor.

– Nedgangen som nå registreres for oppklaringsprosenten totalt sett har særlig sammenheng med at det har skjedd endringer i politiets straffesaksportefølje/kriminalitetsbildet, står det i rapporten.

Der påpeker Riksadvokaten og politiet at det registreres en nedgang i oppklaringsprosenten for samtlige kriminalitetstyper, også innen prioriterte saksområder som vold.

– Utviklingen er bekymringsfull og må følges nøye fremover, står det.