Ola Dahl (58) skrev tirsdag denne uken et brev til Domstoladministrasjonen. Der opplyser han at han av helsemessige årsaker søker avskjed fra stillingen som førstelagmann ved Borgarting lagmannsrett. 

Dahl kom til Borgarting i 1999, og har vært øverste leder siden 2010.

- Det er riktig at Ola Dahl har søkt avskjed og skal gå over til lagdommerstilling. Stillingen som førstelagmann vil bli lyst ut like over nyttår. Lagmann Eirik Akerlie er konstituert som førstelagmann fram til 30. juni 2018, opplyser direktør ved Borgarting, Mari Trondsen.

Konkurranse

Dermed er det klart at landets to største domstoler skal rekruttere ledere parallelt. Sist uke varslet sorenskriveren i Oslo, Geir Engebretsen, at heller ikke han ønsker å fortsette som domstolleder. Engebretsen har ledet Oslo tingrett i 12 år.

Engebretsen opplyste da at han ønsket å varsle avgangen tidlig, slik at det ble god tid til å rekruttere ny leder før han fratrer til sommeren. Nå kan det fort bli bli konkurranse om toppnavnene.

Før han ble utnevnt til lagdommer i 1999, var Dahl kontorsjef hos Sivilombudsmannen. Han ble cand.jur. i 1986.