Tirsdag overleverer sivilombudsmann Aage Thor Falkanger for andre gang en såkalt særskilt melding til Stortinget. Ombudsmannen har over de siste årene gjennomført 19 tilsyn med fengslene, og avdekket at norske myndigheter ikke overholder internasjonale menneskerettighetsstandarder. Ombudsmannen finner at mennesker påføres alvorlige skader på grunn av isolasjonsbruk under soning.

Denne uken ble den aller siste av fengselsrapportene publisert. Denne stammer fra et tilsyn som ble gjort med Oslo fengsel i høst. Rapporten dokumenterer blant annet omfattende innlåsing av de innsatte på cellene uten hjemmel i lov.

Låses inn uten vedtak

De fleste som låses inne 22 timer i døgnet, er dessuten innelåst uten at det blir fattet vedtak, noe som er i strid med internasjonale menneskerettighetsstandarder. I tillegg innebærer det at de som faktisk isoleres ved Oslo fengsel ikke blir synlige i statistikk over isolerte.

Fengselet begrunner ifølge ombudsmannen den høye graden av innlåsing med bemanning- og bygningsmessige forhold.

– Dette er en praksis som er lovstridig, og som umiddelbart bør opphøre. Det er godt dokumentert at isolasjon kan gi alvorlige skadevirkninger, og fengselet er pliktet å begrense dette, skriver Falkanger i pressemeldingen.

Les hele rapporten her